התנועה מגייסת

התנועה מגייסת

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 1.3.2010

התנועה החליטה להוציא מכרז לאיתור עובד חדש שתפקידו יהיה גביית מס תנועה מהקיבוצים. על כך דיווח ולוולה, מזכיר התנועה בישיבת המזכירות בראשית השבוע.

 

היקף המשרה הוא ארבעה ימי עבודה בשבוע, לתקופת ניסיון של חצי שנה, זאת במטרה להביא להגדלת סכום הגבייה של מס תנועה - מס השתתפות שנדרש כל קיבוץ לשלם עקב חברותו בתנועה הקיבוצית. עיקר תקציב הפעלת מטה התנועה הקיבוצית ממומן מכספי מסי הקיבוצים, שגובהם נקבע לפי מספר החברים בקיבוץ.

 

אפרים שפירא (מעברות), גזבר התנועה ציין "התלבטנו זמן רב אם לגייס אדם לתפקיד זה, וכעת החלטנו לממש בכדי להביא לכך שנצליח להביא לגביית סכום היעד לשנה זו - 18 מיליון ₪. בחודשיים האחרונים עוסקים בנושא - בין יתר העיסוקים- גם מזכיר התנועה, המנכ"ל, מערכת הגזברות ומלווי הקיבוצים אבל הגענו למסקנה שיש צורך שיהיה במערכת איש שזה יהיה תפקידו, הוא יעבור בקיבוצים ויקדיש לכך את עיקר זמנו. המבחן יהיה בתוצאות - הצלחה בגביית מסים. מכרז לתפקיד יפורסם בשבוע הבא.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים