קיבוץ ברמה - ביקור צוות ולוולה ברמת הכובש

קיבוץ ברמה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 22.2.2010

 

תיזה נושנה מסבירה שמצבו של קיבוץ ניתן למדידה לפי היקף הילודה ומצב טיפוח הנוי. במקרה של רמת הכובש, התיזה נכונה וקיימת הלימה בין התיאוריה למציאות - מצב הקיבוץ מצוין. ולהמחשה, בין השנים 1990-2000 נאמד מספר הלידות ב-4-5 מדי שנה, בשלוש השנים האחרונות היא האמירה לממוצע של 18 תינוקות בשנה. ובנושא הנוי - טוב מראה עיניים. אנחנו התרשמנו.

 

בביקור שקיימנו - צוות היגוי תנועתי בראשות ולוולה - בקיבוץ רמת הכובש (סמוך לכפר סבא) צפינו בבנייה החדשה בשטח הקיבוץ לבנים-חוזרים, ונפרשה בפנינו בצורה מקיפה מציאות החיים - חברתית וכלכלית, בקיבוץ הגדול (600 נפשות), הוותיק (נוסד ב-1932). רמת הכובש הוא קיבוץ איתן מבחינה כלכלית, מה שאפשר לממש מודל שינוי שלפיו מתנהל רמת הכובש, מודל מתגמל עם סבסוד ניכר בשירותי חינוך ובריאות, פנסיה גבוהה לגמלאים, ומסלול מוצלח של קליטת חברים חדשים במעמד שווה לאלה הוותיקים. המטרה - מעמד שווה בין כל החברים. אבל לא רק החוסן הכלכלי, תוצאה של תעשייה, חקלאות ויזמויות שמציגים עלייה עקבית בהכנסות וברווחיות הם הגורם למודל המיטיב. בקיבוץ מושלת תפיסה סוציאלית גם לאחר 'השינוי'.

 

מלווה קיבוצי גרנות, עמרי כנען ציין שברמת הכובש עשו שינוי מעמדה של כוח, משמר ערבות הדדית רחבה, תרבות וחגים. הקיבוץ בעמדת זינוק בזכות קליטת הבנים לחברות מלאה, ויכול להוות מודל לקיבוצים רבים ביישום המודל עליו ממליצה התנועה של קליטה לחברות, במטרה לחזק את הקיבוץ וליצור המשכיות.

 

ולוולה שיבח ואמר כי מחמם את הלב לראות את הנתונים ואת מגוון דרכי מימוש הערבות ההדדית בקיבוץ. הוא התייחס לאירוע הטראגי בשנה שעברה, אז ירה חבר הקיבוץ במנהל הקהילה והתאבד, ואמר, שמדובר היה בחציית קו אדום ביחסים בתוך הקיבוץ. מבדיקתו אז וגם עכשיו הוא סבור שרמת הכובש נמצא בעשירון העליון של הקיבוצים בנושא תגמול החברים. בהמשך פירט ולוולה מגוון נושאים שמובילה התנועה בתחומי שיכון ובנייה, תשתיות פיזיות והסדרת משכנתא לבנייה בקיבוץ, מהלך מול משרד השיכון בנושא הסדרת שימושים למגורים ותעסוקה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים