מייל בריאות - מחלקת הבריאות והרווחה החלו במשלוח עדכונים לאנשי המקצוע בקיבוצים

מייל בריאות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 9.2.2010

 

מחלקת בריאות ורווחה החלה נוהג של שליחת עדכון ויידוע בנושאים שעל סדר יומם של אנשי המקצוע בתחומי בריאות, רווחה וזקנה בקיבוץ.

 

קיבוצים וחברים המעוניינים לקבל עדכון בדואר אלקטרוני מוזמנים לשלוח להירשם בכתובת: eti@tkz.co.il. העדכונים ימצאו גם באתר המחלקה שבתוך אתר הקיבוצים באינטרנט.

 

ה

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים