שר השיכון והבינוי החליט: יוקם צוות משותף עם התנועה הקיבוצית להסדרת השימושים בקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

שר השיכון והבינוי החליט: צוות משותף עם התנועה הקיבוצית להסדרת השימושים בקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 27.1.2010

 

הצוות יפעל להתאמת חוזה חכירה-קיבוץ למציאות ולצרכים החדשים בקיבוצים

 

התנועה מדווחת על הישג: שר השיכון והבינוי ויו"ר מינהל מקרקעי ישראל, אריאל אטיאס (ש"ס), סיכם בתום סיור (בגשם שוטף), בו היה אורח התנועה הקיבוצית, על הקמת צוות משותף שיסדיר את העבודה של מינהל מקרקעי ישראל והקיבוצים. הכוונה היא להסדרת נושאים הקשורים בהתאמת חוזה חכירה-קיבוץ, לאור השינוי באורח החיים הקיבוצי והצרכים החדשים הכרוכים בכך בתחומי תעסוקה ומגורים.

 

את המגזר הקיבוצי ייצגו מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור, שר החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון, סגנית שר תמ"ת, אורית נוקד, וצוות הקרקעות הקיבוצי - עו"ד מיכי דרורי, בארי הולצמן ואיציק באדר. לשר אטיאס נלוו ירון ביבי, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, ושולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי בממ"י.

שולה בן צבי

"חשפנו בפני השר מישורי חיכוך קבועים ומתמשכים עם מינהל מקרקעי ישראל, מוקדי חיכוך שעוצרים התפתחות וצמיחה בעשרות קיבוצים" אמר זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית, ביניהם ביטול "התניית שירות בשירות" של המינהל לקיבוצים, סיום "התנפלות" המינהל על קיבוצים, ביטול התקנה המחייבת חתימת ממ"י על בקשות להיתרי בניה לפי חוק התכנון והבניה, ועדכון חוזה חכירה קיבוץ בהתאם לשינויים שחלו באורח החיים הקיבוצי והצרכים החדשים הכרוכים בכך. היענות השר להצעתי - צוות משותף שיסדיר את הדברים - היא בשורה חשובה לקיבוצים" אמר ולוולה.

 

ירון ביבי

סגנית שר תמ"ת, אורית נוקד אמרה כי מילת המפתח היא הסדרת שימושי הקיבוצים, ברוח עקרונות חוזה החכירה, תוך התאמתם למציאות עם מינימום של חיכוך בין הקיבוץ למינהל. שלום שמחון, שר החקלאות ופיתוח הכפר הביע תמיכה בהקמת צוות שיגיע להסדרה של השימושים במגזר החקלאי. ככל שיוסרו החסמים כך תגדל כמות האוכלוסייה במגזר הקיבוצי, וזהו אינטרס של מדינת ישראל.

 

אטיאס הביע רצונו להשיג סיכום בתוך מספר שבועות. המחשה לכך היא כוונתו לקבוע בתוך שבוע את זהות חברי הצוות, ואת מועדי הפגישות.

 

כוונתם הראשונית של מתכנני הביקור הייתה להביא את השר לישובים פריפריאליים ויישובי גבול, אך זו שונתה עקב אילוצי זמנים של השר.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים