התנועה הקיבוצית 2010: שלושה מכל ארבעה קיבוצים מחלקים תקציב מדורג לחברים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

התנועה הקיבוצית 2010: שלושה מכל ארבעה קיבוצים מחלקים תקציב מדורג לחברים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 10.1.2010

72% מהקיבוצים מתנהלים כ"מתחדשים", 25% "שיתופיים" ו-3% תקצוב "משולב"

 

סקר המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה מראה כי בסוף 2009 מתנהלים 188 קיבוצים לפי מודל של "קיבוץ מתחדש" (72% מסך הקיבוצים), 65 מתנהלים כ"קיבוץ שיתופי" (25%), ו-9 קיבוצים לפי מודל "תקצוב משולב" (3%). "קיבוץ שיתופי" מוגדר ככזה בו אין קשר בין עבודת החבר לתקציב שהוא מקבל; "התקציב המשולב" שבו אחוז מסוים, לרוב מצומצם, של ההכנסה מהעבודה מהווה מרכיב בתקציב החבר בצד מרכיב שוויוני ולעיתים גם מרכיב של שנות ותק; "קיבוץ מתחדש" הוא כזה בו כל ההכנסה מהעבודה ולעתים גם ממקורות אחרים, בניכוי מסים שונים, מחליפה את תקציב החבר. בקיבוצים האלה נהוגה ערבות הדדית - הקרויה בקיבוצים רבים "רשת ביטחון".

 

בממצאי הסקר עולה כי בין שנת 2007 לשנת 2008 עברו ארבעה עשר קיבוצים למודל המתחדש לעומת חמישה בסקר הנוכחי 2009. בנוסף, בשנה האחרונה מספר קיבוצים דחו ברוב גדול את ההצעה להפוך מקיבוץ שיתופי למתחדש. ד"ר שלמה גץ, מנהל המכון לחקר הקיבוץ אומר שאין להסיק מכך שנבלם המעבר משיתופי למתחדש, מכיוון שבמהלך 2009 עברו שני קיבוצים שיתופיים ושלושה קיבוצי "מודל משולב" להיות קיבוצים מתחדשים, ובעוד שניים עשר קיבוצים שיתופיים ובשלושה קיבוצים "משולבים" מתקיימים דיונים על שינוי השיטה. הבחנה נוספת אותה מספק גץ היא שה"מודל המשולב" הולך ונעלם. בשיאו, בשנת 2000, התנהלו 38 קיבוצים בדגם זה, כיום נותרו בו שבעה קיבוצים, ובשלושה מהם מתקיימים דיונים על מעבר לשכר דיפרנציאלי מלא.

 

"האתגר הגדול שעומד בפני הקיבוצים הוא עיצוב דמות הקיבוץ לאחר שנות משבר- כלכלי וחברתי שארך שני עשורים" אומר זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית. התנועה הקיבוצית צלחה ברובה את המשבר, למעט בודדים, שעדיין נדרשים להסדר חובות פרטני- כל הקיבוצים מיוצבים כלכלית, והבנים חוזרים הביתה- 2,500 חברים חדשים נרשמו בקיבוצים, 60% הם בני קיבוץ שחזרו הביתה. "בשנות המשבר חלו תמורות גדולות באורח החיים הקיבוצי, אולם גם בקיבוצים שמתנהלים כמתחדשים, עם הפרטות שכר, מוצרים וחלק מהשירותים נשמרת ערבות הדדית ועזרה לחלשים, שהיא הד.נ.א של הקיבוץ" הוסיף.

 

הסקר הכיל גם שאלות לגביי תשלום עבור "שולי העבודה" כלומר תשלום שוויוני לחברים שעושים עבודה נוספת, מעבר לחובת העבודה הרגילה. מתוך 65 הקיבוצים השיתופיים, ב-18 (28%) יש לפחות צורה אחת של תשלום על תוספת עבודה, כאשר הנפוצה ביותר היא תשלום עבור עבודת שבת. חמישה קיבוצים שיתופיים החליטו על שיוך דירות, שבעה דנים בכך. ארבעה קיבוצים מדווחים כי יש אצלם שיוך נכסים יצרניים לחברים, ששה החליטו לעשות זאת, בששה קיבוצים מתקיימים דיונים.

 

שינויי שיטת תגמול החברים לאורך השנים: בשנת 2002 שעור הקיבוצים השיתופיים היה שווה לשיעור הקיבוצים האחרים, ומשנת 2004 קיבוצים עם "רשת ביטחון" הם הרוב.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים