השיר שלהן - התרבות בקיבוץ, תוכניות לעתיד

השיר שלהן

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 28.12.2009

 

ריקי רז

פעילות תרבות משותפת בקיבוץ נמצאת לא פעם כשידה על התחתונה בקרב על "הרייטינג" - שעות הפנאי של החברים או ילדיהם, מול הטלוויזיה, האינטרנט ואפשרויות בילוי אחרות. מה מעניין, מה מושך, ואיך לרתום את החברים לפעילות הן שאלות עמן מתמודדים כל רכזי התרבות. המטה התנועתי לפעילויות תרבות בקיבוצים  - ריקי רז (מנהלת, יפעת) ותלמה להב (אילון) מפרסמות השבוע תכנית עבודה לשנת 2010, ובמרכזה פעולה למיצוב הפעילות התרבותית-חברתית כעוגן להתחדשותו, לכידותו וצמיחתו של הקיבוץ.

 

הנחת עבודה מרכזית בדרך ליישום מטרות המטה היא חשיבות מעמדו בקיבוץ של תפקיד "רכז התרבות". לחבר או תושב שממלא תפקיד זה, ובדרך כלל זו אישה, תפקיד מרכזי בקיומה או אי קיומה של פעילות. למעמדם השפעה על היקף הקצאת תקציב לפעילות, להשתתפות ולרתימת מתנדבים לסייע בהוצאתה לפועל, מסבירות ריקי ותלמה. מתוך כך ברור שדגש ניכר בעבודה השנה יוקדש להרחבת הקשר עם רכזי תרבות בקיבוצים ולמציאת דרכים למיצובם כגורם משמעותי בקהילה. בעזרת סדרת קורסים ומפגשים אזוריים יעשה מהלך שמטרתו לצייד את רכז התרבות המקומי בכלים ל"תחרות" אמיתית מול אלטרנטיבות חיצוניות על שעות הפנאי של החברים. הקשר עם רכזי תרבות, ותיקים וחדשים, יתקיים במפגשים אזוריים ובקורסי הכשרה, בהם ידונו בדרכים לשיפור יכולות ומתן כלים לניהול, הדרכה וייעוץ שוטף, מתן כלים מעשיים לרתימת קהילה לפעילות, מסירת "טיפים" לפעילות, ויצירת במות להתייעצות והתלבטות משותפת של רכזי תרבות מקיבוצים שונים, שעומדים במשימות ואתגרים דומים.

 

כמו כן, הוצב יעד להביא לכך שבשנה הקרובה יחליטו עשרה קיבוצים נוספים על איוש תפקיד "רכזת התרבות".

 

אתר המטה בכתובת http://www.kibbutz.org.il/tarbut

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים