הנחייה לקיבוצים: גביית סכומי כסף מגמלאי על שירות מהקיבוץ תיעשה רק בהסכמתו של החבר

הנחייה לקיבוצים: גביית סכומי כסף מגמלאי על שירות מהקיבוץ תיעשה רק בהסכמתו של החבר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 23.12.2009

 

עו'ד מיכי דרורי

מזכירות מטה התנועה הקיבוצית החליטה בראשית השבוע להנחות קיבוצים שלא להפחית מגובה קצבת הפנסיה המחייבת (כיום 2,750 ₪) שמשולמת לגמלאים על ידי גביית תשלום על שירותים שמספק להם הקיבוץ. עוד קובעת החלטת המזכירות, שתובא לדיון והצבעה בכינוס מועצת התנועה בשבוע הבא (31/12), שגביית סכומי כסף מגמלאי על שירות תיעשה רק בהסכמתו של החבר.

 

בתנועה הקיבוצית מסבירים את ההנחיה ברצון להגן על גמלאים בקיבוצים בהם משולמת קצבת מינימום בלבד, עקב מצבם הכלכלי.

 

החלטת המזכירות, שנוסחה על ידי היועץ המשפטי של התנועה, עו"ד מיכי דרורי, ולאחר התייעצות עם רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, קובעת כי הספקת הצרכים לחבר פנסיונר תיעשה בסכום שלא יפחת מ-2,750 ש"ח (לא כולל ביטוח לאומי) כפי שנקבע בתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש. לצורך חישוב סכום זה, יחשבו רק סכומים שניתנו לחברים בכסף לחשבונם האישי, או, שירות שהחבר הסכים לשלם עבורו במפורש. להמחשה: לתקן מצב שקיבוץ צריך להקציב לפחות 2,750, משלם בכסף בפועל רק 2,300 ומסביר זאת בכך ש-450 ₪ שהופחתו הם על שירותים שניתנו לגמלאי.

 

בדיון אמר מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור: ההנחיה תפורסם לקיבוצים כהמלצה להתנהלות ראויה כלפי אוכלוסיית גמלאים. היא באה לתקן מציאות בחלק מהקיבוצים, בהם מקבלים גמלאים קצבה בסכום כסף נמוך משמעותית מאשר הסכום המינימאלי המחייב, ותיקון התנהלות של גביית תשלום על שירות ללא הסכמתו של החבר.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים