אושרה במזכירות תכנית עבודת התנועה ל-2010

אושרה במזכירות תכנית עבודת התנועה ל-2010

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 14.12.2009

 

עמיקם אסם

במרכז: עיצוב דמות הקיבוץ, פנסיה, קליטה, שמירת זכויות הקיבוצים, חינוך ומעורבות בחרה

 

מזכירות התנועה אישרה בראשית השבוע תכנית עבודה לשנת 2010. התכנית תוצג ותועלה להצבעה בכינוס מועצת התנועה ב-31/12. בתכנית, אותה יוציאו לפועל מחלקות ואגפי התנועה, משולבים מהלכים להגנה על אינטרסים של הקיבוצים, לצד פעילות לצמיחה דמוגרפית, חינוך, פנסיה, מעורבות החברה, וקיום אירועי שנת ה-100 לקיבוץ.

 

בחזון שמקדים את עשרת סעיפי התכנית, נכתב "התנועה הקיבוצית, כתנועה ציונית להתיישבות שיתופית, תפעל לרווחת כלל קיבוציה וחבריהם, תחתור לצמיחתם הכלכלית, הדמוגרפית והחברתית-תרבותית, תפעל לחיזוק הקהילה הקיבוצית מבית ותעודד השתתפות של קיבוצים וחברים במשימות לאומיות וחברתיות, תוך קיום ופיתוח שיתופי פעולה עם גופים וארגונים השואפים לחברה צודקת בה מתקיימים דמוקרטיה, ערבות הדדית, סולידריות ושוויון ערך האדם.

 

קהילת רווחה

 

סעיף ראשון בתכנית מוגדר "עיצוב דמות הקיבוץ בעת הזאת כקהילת רווחה שיתופית בת קיימא". ימומש בתהליך לו היבט רעיוני, חברתי, תכנוני, ארגוני וכלכלי. סעיף שני - צמיחה כלכלית - המשך ליווי קיבוצים במשבר, שימת דגש מגמות פיתוח וחדשנות במערכות הכלכליות של הקיבוץ, תוך שמירת נכסיו של הקיבוץ כבסיס להבטחת עתידו.

 

גם השנה תעמוד צמיחה דמוגרפית במרכז. תמשך הכשרת אנשי מקצוע מהקיבוצים לתחום זה, ויוצע מסלול קבלה לחברות מלאה - בקיבוץ השיתופי והמתחדש, כמסלול מרכזי בתהליך הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים. בנוסף, צוין, בהיותה מודעת לקיומם בפועל של מסלולים מגוונים של קליטה לחברות בקיבוצים שונים, תבחן התנועה ותציע דרכים לקידום תהליך השתלבותם של הנקלטים הללו בחיי הקיבוץ על כל היבטיהם. כמו כן, ייבחנו ויגובשו כלים לצמיחתם של הקיבוץ מזה, והישוב מזה, במקום בו מתפתחת שכונה קהילתית לצד הקיבוץ.

 

בתחום החינוך תבצע מחלקת החינוך עם כלל שותפיה בשה החינוכי בחינה רעיונית, ערכית, ארגונית ומקצועית - של מערכות החינוך - פורמאלית ובלתי-פורמאלית, ובכלל זה תנועות הנוער, בקיבוצים ובאזורים. המטרה - לגבש וליישם תפיסה חינוכית כוללת תוך התייחסות לאיחוד ומיזוג התק"מ והקבה"א, תפיסת הקיבוץ כשילוב של בית לחיים ודרך להגשמה ולהתיישבות, היותנו תנועה חברתית הפועלת ומחנכת את בניה על ערכי הציונות, הסולידאריות, ההתנדבות ושוויון ערך האדם. השנה, לציון 100 לקיבוץ, גם יערך כנס ארצי במטרה לייצר אמירה כלל - תנועתית שתביא לידי ביטוי את דרכו הייחודית של הקיבוץ בחינוך הנוער.

 

פנסיה הוגנת

 

נושא מרכזי נוסף הוא פנסיה, זה ימצא ביטויו במעקב אחרי מימוש תקנת הקיבוץ המתחדש בה נקבעה פנסיית מינימום מחייבת. בקיבוצים שאינם מסוגלים לעמוד בכך תיקבע תכנית מוגדרת ולוח זמנים מוסכם לקידום יכולתם לעמוד בסכום. כמו כן, תוצג תכנית התנועה בנושא "פנסיה הוגנת", ותיבחן עם רשם האגודות האפשרות להעלות את פנסיית המינימום ל-40% מן השכר הממוצע במשק - זאת בהמשך להחלטת מועצת התנועה.

 

בסעיף "חיזוק הקשר בין התנועה לקיבוציה" נקיים כנסים אזוריים וארציים במכלול נושאים שעל סדר היום הקיבוצי, יוקמו צוותי ליווי לקיבוצים הנמצאים בקשיים כלכליים וחברתיים, נפעל לחיזוק מעמדה של המועצה כמקום מפגש, דיון וקבלת החלטות בנושאים החשובים לכלל הקיבוצים, תקודם הפצה נרחבת של מידע למזכירויות הקיבוצים ולחברים, ויושם דגש בפעילות המחלקות על ידוע, הן של ממלאי תפקידים בקיבוץ והן של "החבר היחיד", על פעילות המחלקות, והתנועה כמדריכה, מהווה מקור ידע מקצועי ונותנת שירותים חיוניים.

 

בתחום שיתופי פעולה בין קיבוצים יאותרו נושאים משותפים בתחומי כלכלה, חברה, חינוך ותרבות לפיתוח שת"פ, תיבחן בניית מאגר של אנשים בעלי ניסיון בתחומים שונים כדי לחבר אותם לקיבוצים הנזקקים לסיוע והדרכה.

 

נושא משמעותי נוסף הוא קידום וטיפול באינטרסים של המגזר הקיבוצי מול משרדי הממשלה, בנושאי תשתיות, החלטות המינהל, חשמל, מים, חקלאות ותעשייה, וזאת כדי להבטיח את המשך התפתחותם של הקיבוצים כישובים שיתופיים המקיימים עצמם בכבוד, מקיימים את הנדרש ומקבלים את זכויותיהם המגיעות להם כחוק.

 

אינטרסים ומשימות לאומיות

 

לצד מאבק על אינטרסים, נמשיך במעורבות ובמשימתיות בחברה הישראלית, באמצעות עידוד הבנים והבנות בקיבוצים ליציאה לשנת שרות מוקדמת (לפני הצבא), בתנועות הנוער, בכפרי נוער ובמסגרות חינוכיות וקהילתיות שונות בהם יש לבנינו ובנותינו תרומה משמעותית מוכרת. יימשך מהלך עידוד הבנים הבנות והקיבוצים לשרות משמעותי בצה"ל, בפיקוד ובצבא הקבע, תמשך פעילות בתחומים בהם לתנועה הקיבוצית יכולה לסייע לקבוצות מוחלשות באוכלוסייה, ועידוד קיבוצים להשתלב בקליטת גרעיני "צבר" וגרעיני נח"ל, במתן בית לחיילים בודדים ובקליטת צעירים יוצאי אתיופיה וארצות אחרות לתוכניות ייחודיות ומקדמות בקיבוצים.

 

הסעיף האחרון בתכנית העבודה חגיגי - אירועי "מאה שנה לקיבוץ". בתכנון מגוון אירועים, חלקם יכוונו

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים