תנו לגדול בשקט - ביקור הצוות התנועתי בחולדה

תנו לגדול בשקט

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 14.12.2009

 

בחולדה עושים מאמץ גדול, למינהל תכניות וקצב משלו

 

רימונים בגודל כדורגל (כמעט), צריך לראות כדי להאמין, קידמו את פנינו בתחילת הביקור קיבוץ חולדה, אותו התחלנו בסיור מודרך במטעי זיתים ורימונים, ובתצפית ממצפה טל על הקבוץ והאזור. אחר כך, במועדון, נפגשנו עם מזכירות הקיבוץ, שחוגג השנה 80, מבקש לגדול עם שכונת הרחבה לצד ובתוך הקיבוץ אך נתקל בקשיים אדירים שמערים מינהל מקרקעי ישראל.

 

במפגש השתתפו ממלאי תפקידים בעסקים ובקהילה. עם מזכיר התנועה, ולוולה, היו רבקה וילנד, עמירם אסם, איציק שפרן, ואתי פלקסר, מארגנת הביקור.

 

קיבוץ חולדה הוקם כקבוצה בשנת 1930 על ידי תנועת גורדוניה. חולדה מתנהל כקיבוץ מתחדש, מקפיד על מנגנוני ערבות הדדית, רוב החברים הם "עובדי חוץ". אוכלוסיית הקיבוץ מונה 250 נפשות, והכנסתו נשענת על מפעל שנאי חולדה, מכון לניקוי זרעים, חקלאות ויזמויות עסקיות זעירות.

 

בחולדה עוסקים למעלה מעשור במימוש החלטתם על שכונת החרבה קהילתית (138 יחידות), וקליטת בנים ואחרים לחברות (56 בתי אב). מימושה תביא להכפלת מספר החברים, עם משמעויות הנגזרות מכך על התשתיות, מערכת החינוך, ויצירת מערכת יחסים בין השכונה לקיבוץ.

 

בדיון על סוגיות כלכליות וחברתיות עמם מתמודד הקיבוץ, עלה קושי גדול לקדם את תכנית ההרחבה והבנייה, בין היתר לאור סירוב ממ"י לתת היתרי בנייה עד הסדרת שימושים חורגים בהם מואשם הקיבוץ. מורדי ונטורה, מנהל משקי הדרום ציין "בחולדה יציבות ניהולית, מערכת ניהולית מסודרת. תהליכי הפרטה שהקיבוץ עבר עזרו לו לייצב את עצמו, מצב שלא יביא למפולת כלכלית", העריך.

 

ולוולה התייחס בדבריו לנושאים אותם מקדמת התנועה מול גורמי מדינה. באשר לקשיי חולדה מול ממ"י, אמר כי סוגיית שיכון ומימון לבנייה כמאיצה או מעכבת צמיחה דמוגרפית. בתוך זמן קצר יוכלו חברים חדשים לקבל מימון לבניית בית בקיבוץ, ובכך ייפתר עבור רבים הקושי של השגת מימון לבנייה, והקיבוץ ירוויח תוספת חברים חדשים וחיזוק עתידו כקיבוץ.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים