דרך ארץ גשור

דרך ארץ גשור

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 1.12.2009

 

"צוות מרקי"

את התמונה בגשור שרטט עבורנו ערן גליק (מנהל קהילה): אוכלוסיית גשור מונה כ-110 נפשות, מהן רק 48 חברים. במערכת מערכת החינוך 65 ילדים. יעדי הקיבוץ הם השלמת שיוך דירות לחברים, שינוי תקנון, עדכון מודל השינוי, צמיחה דמוגראפית וטיפול בתשתיות מים וחשמל. כלכלת הקיבוץ נשענת על הכנסות מרפת, לול פטם, כרם יין, זיתים, שותפות גד"ש, ומשותפות עם קרן טנא וקיבוץ עין דור במפעל "טלדור".

 

ממצגת חמש-שנתית שהציג אורי שמיר עלתה תמונה כלכלית חיובית, ירידה משמעותית בהיקף החוב, עליה בהון העצמי והגעה לאיזון. פרנסי הקיבוץ ביקשו את התערבות התנועה בהגדלת מכסת החלב, השתתפות המדינה בבניית בית הבד והגדלתו העתידית, השלמת הסדר חובות עם ההסתדרות הציונית.

 

חלוצי המודל השיזורי

 

בדיון אמר מוטי קומרוב שלאור התעניינות קיבוצים ב"מודל השיזורי" לפיו מחלק קיבוץ תגמול לפי תקציב אישי שוויוני או שכר דיפרנציאלי, בהתאם לבחירת החבר, אפשר ללמוד מגשור, שמיישמים כבר חמש שנים את המודל. על פי מודל גשור, ניתן לעבור מתגמול שוויוני לדיפרנציאלי כל 3 חודשים, חברים בשני המודלים הכלכליים זכאים לבונוס על רווחי הקיבוץ לפי חלוקה שוויונית. המודל הוא תוצאה של פשרה במסגרת הדיונים על מודל השינוי. פתרון יצירתי וחיובי מאוד לזמנו.

 

נקודות חוזקה במודל - רשת ביטחון גבוהה מאוד, ופערים לא גדולים בין החברים. נקודות חולשה - אין תמריץ לעבודה, בנוי על יכולות הקיבוץ מבחינה כלכלית ואלה לא מובטחים לתמיד.

 

באשר לקליטת חברים חדשים ציין מרקי לוי שלפי הדוחות קיים קיפאון בקליטת חברים, מצב לא טוב, גם לאור העובדה שמספר בתי האב פחות מ-40% ממספר הנחלות. עמרי כנען חיזק וחידד את הצורך ב"קליטת שותפים", קרי חברים חדשים לאגודה, גם מתוך חברי ההרחבה.

 

ערן גליק (שעובד גם במטה התנועתי לצמיחה דמוגרפית) הסביר בקיבוצים אחרים השאלה היא איך קולטים, בגשור אנחנו נמצאים עדיין מבררים תשובות לשאלה למה צריך לקלוט. בשאלה הזו עוסק לאחרונה צוות פנימי, שיגיש את ממצאיו לחברי הקיבוץ בחוגי דיון ובאסיפה, כחלק מהנעת דיון ציבורי והחלטות בנושא.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים