תרשיש על הכביש - מבקר התנועה פונה לקיבוצים להקצות תקציב לפעילות ועדת ביקורת פנים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

תרשיש על הכביש

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 17.11.2009

משה תרשיש

המבקר לקיבוצים: "בתקציב הקהילה הקצו סכום לפעילות ועדת ביקורת פנים. זהו אינטרס הקיבוץ וחבריו"

 

"בהכנת תקציב הקהילה 2010 אל תשכחו להקצות תקציב לוועדת ביקורת הפנים של הקיבוץ. זהו אינטרס של הקיבוץ ושל חבריו. באשר לסכום, מומלץ לדון על היקפו ולהתייעץ עם חברי הוועדה, תוך התחשבות בתכנית הביקורת המתוכננת, והיקף פעילות מבקר הפנים. על אמירות אלה חתומים מבקר התנועה הקיבוצית, משה תרשיש (יפעת), ומיכל ויינברג (מסילות), יו"ר ועדת הביקורת של התנועה הקיבוצית, במכתב ששיגרו השניים למזכירויות הקיבוצים, במטרה לעודד הקמת ועדת ביקורת בקיבוץ.

 

"בקיבוצים רבים, ולשמחתנו מספרם מתמעט, לא קיימת עדיין ועדת ביקורת ובהתאם לכך לא מתוקצבת הפעילות. אולם, אם במהלך שנת 2010 תקום ועדת ביקורת בקיבוץ, אך לא יהיה עבורה מקור תקציבי, עבודת הוועדה תתעכב עד תחילת שנת 2011. ניתן להימנע מכך על ידי הקצבת סכום מראש", ממליצים השניים.

 

מחניתה לפיקוד דרום

 

תרשיש, וועדת הביקורת התנועתית שלצדו, שמו להם כמטרה את מינוף הביקורת הפנימית בקיבוצים. יישום המטרה הוא בשיווק חשיבות הביקורת, שכנוע להקמת ועדת ביקורת בקיבוץ. מעל 80 כאלה מלווה תרשיש אישית מתחילת השנה, וזאת בנוסף לביקורת במחלקות, אגפי ותאגידי התנועה.

 

ליווי ועדת ביקורת חדשה בקיבוץ כולל שיחה עם מזכירות הקיבוץ, הופעה באסיפה אם נדרש שכנוע בדבר נחיצות ביקורת הפנים, ישום "אבני דרך" להקמת ועדת ביקורת, בניית תקציב, כתיבת תקנון ובחירת מבקר פנימי, והדרכה בהטמעת הביקורת בכל הפעילויות בקיבוץ.

 

ובחזרה לתנועה. בתכנית העבודה שגיבש ל-2010 מתכנן תרשיש לקיים סמינר ליושבי ראש וחברי ועדות ביקורת, כנס שנתי של מבקרי הפנים בקיבוצים, וכנסים אזוריים בנושאי הביקורת בוועד המקומי.

 

לאתר מבקר התנועה - לחצו כאן
סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים