צוות התנועה ירד לשדה בוקר

צוות התנועה ירד לשדה בוקר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 10.11.2009

 

שדה בוקר קיבוץ מיוחד, שורשי, צנוע. מרגישים את זה בחדר האוכל, במפגש ושיחות עם החברים ועם ממלאי התפקידים. ולוולה ועמו צוות תנועתי ביקר בקיבוץ, למפגש עם ממלאי תפקידים - זיוה שביט ואלי פרץ, מרכז משק - אריה וינד, דני, עידו, צור, רתם וג'נאט, מהם למדנו על מצב הקיבוץ משקית וקהילתית.

 

שדה בוקר הוקם כקואופרטיב חקלאי בשנת 1952 ללא שיוך פוליטי. לפרנסתם עסקו חברי הקבוצה בחקלאות ובפיתוח המדבר, באגירת מים, כריית מחצבים, אירוח ושמירה. אורח חייהם הזכיר אורח חיים קיבוצי במאפיינים מסוימים כגון תחומי העיסוק. הרכוש, לעומת זאת, נותר בבעלות פרטית. ב-1954 הגיעה לחווה מחלקה נוספת של הנח"ל, ובהמשך גם גרעין של "הצופים", אשר הביא לפיתוח ענפים חדשים במשק: הקמת מוסך, מסגריה, נגריה ונטיעת מטע אפרסקים. באוקטובר 1955 החליטו חברי הקבוצה כי שדה בוקר יהיה קיבוץ לא רק באורח חייו אלא גם באופן רשמי.

 

שדה בוקר הוא קיבוץ שיתופי ללא הפרטות, עם מערכת שירותים לחבר, ועדות מתפקדות, ופעילות תרבותית ענפה. אוכלוסיית הקיבוץ כיום מונה כ-450 נפשות, מתוכם 200 חברים שמספרם מצטמצם בהדרגה. הכנסות הקיבוץ מגיעות מחקלאות (שנשענת על עבודת חברים)- מטעים, לול גדול (כ-30% מכלל השוק הישראלי), מטע זיתים, שטחי שלחין, מהכנסות שכר עובדי חוץ, ממפעל "דביק" שמייצר סרטי דבק, ויקב. צריף בן-גוריון מהווה אתר תיירותי המושך אליו מבקרים רבים.

 

בדיון הציע איציק עוז (שדה יואב), מלווה קיבוצי הדרום מטעם התנועה הקמת צוות משותף לשדה בוקר ולמטה התנועתי לצמיחה דמוגראפית שירכז מאמץ לטובת גיבוש מסלול קליטת חברים חדשים בקיבוץ. הצעתו של עוז זכתה לתמיכה, אך הוחלט כי להמתין עד ראשית 2010 אז יחודש הקשר לצורך הקמת הצוות, מאחר ומזכירות הקיבוץ מובילה כעת דיונים בהשתתפות הציבור על "חבילת הפרטות" מוצרי צריכה, והכוונה להתמקד בקידום מהלכי צמיחה לאחר אישורה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים