זהירות: מתח גבוה - עדכונים לקראת הסדרת פעילות הקיבוצים במשק החשמל

זהירות - מתח גבוה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.10.2009

 

איתמר שוויקה
עדכון והזהרה לקראת הסכם הסדרת פעילות קיבוצים במשק החשמל

 

בשנה האחרונה התעוררה דרישה להסדיר ברשיון את פעילות הקיבוצים בתחום משק החשמל. מדובר במהלך המשָנה סדרי עולם בתחום זה אצל הקיבוצים, כרוך בעמידה בדרישות הקבועות בחקיקה, ועלול להיות כרוך בהוצאה של מיליארדי ש"ח לתנועה הקיבוצית כולה, דבר המחייב כי העניין יטופל בכובד הראש המתבקש, מתוך ראיה מערכתית, ככל האפשר.

 

צוות מטעם האגף לכלכלה, הכולל אנשי כלכלה, חשמל ומשפט, החל לטפל בנושא לפני מספר חודשים והוא פועל באורח אינטנסיבי אל מול הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל, במטרה לגבש הבנות לגבי ההסדרים שיחולו בכל אחת מהחלופות שיועמדו לרשות הקיבוץ הבודד, במטרה להביא לכך שהמהלך יעשה על הצד היותר טוב.

 

הצוות נהנה משיתוף פעולה פורה עם נציגי רשות החשמל, המגלים הבנה רבה למציאות הייחודית, להשלכותיה הפוטנציאליות וליתרון שבבניית המהלך בתיאום ובהסכמה. מתחיל להיבנות מתווה שיכול להיות רלוונטי לנסיבות הקיבוציות, אך עד השלמתו עוד ארוכה הדרך.

 

בהחלטה שפרסמה הרשות לפני כחודש, קצבה זו לוח זמנים לקבלת הצהרת כוונות ראשונית מאת מי שהיא מכנה "מחלקים היסטוריים" וכללה בקבוצה זו גם את הקיבוצים. בעקבות פנית הצוות הקיבוצי, התגבשה הבנה שמדובר בלוח זמנים שאינו יכול להיות רלוונטי לעניין הקיבוצים, והעניין צפוי להיות נדון בימים הקרובים אצל הנהלת הרשות, ועם קבלת החלטה האגף התנועתי לכלכלה לפרסמה לקיבוצים.

 

איתמר שוויקה מאגף הכלכלה מציע לכל הקיבוצים שלא לנקוט בשלב זה מהלכים בעניין, לא להתקשר עם כל גורם שהוא, עד אשר שיתבהר מה התוכן שמתכוונת רשות החשמל לצקת בכל אחת מהחלופות. רק כשנתונים אלה יהיו בפני הקיבוצים, יוכל כל קיבוץ לבחון את שיקולי הכדאיות הספציפיים שלו. שאלות בנושא ניתן להפנות לאיתמר בטלפון 050-5532133.

 

לאתר אגף הכלכלה - לחצו כאן

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים