גבולות גזרה - מועצת התנועה הקרובה, 15/10, תדון בהמלצות לצמצום פערים כלכליים בקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

גבולות גזרה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 5.10.2009

 

במועצת התנועה יידון מסמך המלצות לצמצום פערים כלכליים בקיבוצים

 

התנועה יוצאת למהלך של יצירת דעת קהל בקיבוצים לנושא של פערים כלכליים בקיבוצים. בכינוס מועצת התנועה הקיבוצית שיתקיים ב-15/10 יובא להצבעה מסמך המלצות לצמצום פערים כלכליים בקיבוצים, אשר על הכנתו שקד צוות, שכלל את נציגי המחלקה המשפטית, המטה השיתופי, אגף הרכזים והמלווים ואגף חברה. לקראת הדיון הסביר מזכיר התנועה, זאב (ולוולה) שור כי מדובר במסמך חשוב ומוסכם, שמטרותיו הן: יצירת דעת קהל בקיבוצים באשר לפערים כלכליים, לשימת גבולות גזרה לפערים, לתשומת לב לחריגות וליישום דרכים לצמצום פערים במטרה לשמור על חברה קיבוצית חסונה.

 

ערבות הדדית מחייבת

 

המסמך נפתח באמירה כנגד תופעה של הרחבת פערים כלכליים בחברה הישראלית, תופעה שאינה עומדת בקנה אחד עם ערכי הקיבוץ. ומהארצי לקיבוצי, מסבירים מנסחי המסמך כי עמדת התנועה הקיבוצית הנה לפעול לצמצום הפערים בחברה הישראלית ולמניעת היווצרות פערים בלתי סבירים בקיבוצים. בדרכים לצמצום פערים, תעמוד התנועה על מימוש פרק "הערבות ההדדית" המחייבת "בתקנות סיווג קיבוץ מתחדש", תוך הדגשת העמידה בתשלום קצבת פנסיה מחייבת לגמלאים, ועידוד קיבוצים בהם הדבר אפשרי להגדיל את הקצבה המשולמת לגמלאים.

 

בתחום העבודה מדגישים המנסחים את אחריות החבר על עבודתו ופרנסתו, לצד חובת הקיבוץ לסייע לחבריו, ולהבטיח להם עדיפות בעבודה בענפי הקיבוץ ובתאגידיו. ככלל, החברים אינם "עובדים" של הקיבוץ, אולם על הקיבוצים לקיים מערכת כללים שאינה נופלת מזו הנהוגה במקומות עבודה מוסדרים בישראל, כגון שכר הוגן (בקיבוצים המתחדשים), שוויון בין נשים וגברים, מניעת הפסקת עבודה שרירותית וכיוצ"ב.

 

פער מרבי בשכר: 3:1

 

המלצה נוספת להקטנת פערים היא הקמת קרן לעזרה הדדית בכל הקיבוצים (גם השיתופיים), כקבוע בתקנות הערבות ההדדית. באשר לנכסי הקיבוץ מומלץ לשמור על נכסים משותפים מתוך אחריות להמשך קיומו של הקיבוץ לטווח ארוך. לקיבוצים שיהיו מעונינים בשיוך נכסים לחבריהם, ממליצה התנועה לשמור על הון האגודה ועל בעלות משותפת בנכסים במסגרת האגודה השיתופית, ולשייך לחברים רק חלק מפירות הנכסים, ולפי קריטריון של ותק החברים.

 

באשר לפערים בשכר מומלץ כי יקבעו וישמרו מנגנוני מיסוי פרוגרסיביים שיצמצמו את הפערים ברמת החיים בין משפחות החברים בכל קיבוץ, במגמה למנוע פערים משמעותיים ברמת החיים, ושמירת שוויון מהותי בתחומי חינוך ובריאות. ובפועל, שלא ייווצרו פערים של יותר מ-1:3 בשכר. באשר לשכר בכירים מומלץ לשמור על מדתיות בשכר "הבכירים" שמשלמים הקיבוצים והארגונים לעובדיהם ולחבריהם, כדי שלא להיגרר אחרי תשלומים מופרזים הנהוגים בחלק מהמשק הפרטי.

 

סעיף נוסף מתייחס לעזרה הדדית בין קיבוצים. מוסבר כי התנועה תטפח כלים כלכליים ואחרים לסיוע הדדי בין קיבוציה, ותמשיך תוכנית ל"אימוץ" קיבוצים בקשיים על ידי קיבוצים מבוססים, כדי להבטיח קיומם לאורך זמן ולהקטין פערים בין קיבוצים וחבריהם.

 

להמלצות לצמצום פערים כלכליים בקיבוצי התנועה, שאושרו במועצה ב-3.5.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים