קיבוץ מתחדש - ולוולה וצוותו ביקרו בשריד
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

קיבוץ מתחדש

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 24.9.2009

 

קיבוץ שריד שבעמק יזרעאל בן 83, לא צעיר, אולם הרושם המתקבל מסקירת מוביליו הוא של תנופת התחדשות. השבוע ביקרו בשריד לסיור ומפגש עם ממלאי תפקידים מזכיר התנועה, ולוולה, וצוותו לסיורים בקיבוצים - רבקה וילנד, עמיקם אסם, איציק שפרן, נועה יפת ואנוכי. ארגנו את הסיור מלווי קיבוצי עמק יזרעאל - אמנון צורף וליאת פאר.

 

התנופה מוצאת ביטויה בכלכלה, ובעיקר בענייני הקהילה - הפקדה מסיבית לפנסיה, שינוי תקנון ל"קיבוץ מתחדש", תקנון בנייה פרטית, הקמת שכונת הרחבה (56 בתים) ואגודה מוניציפלית, מהלך יצירת הסכמות בין תושביה לחברי הקיבוץ הוותיק, וכעת גם התחלת קליטת חברים חדשים לתוך הקיבוץ, לאור התעניינות ורצון של בני קיבוץ לחזור הביתה.

 

שורשי הקיבוץ מתחילים ב-1926 עת הוקם הצריף הראשון. קבוצת "אחווה" - קבוצה של ארבעה חברים וחברה אחת עולים לגבעת כניפס לישיבת קבע, ומתחילים ליבש את הביצות ולעבד את שדות הבור. שנה לאחר מכן, באיחוד עם קבוצת "ביברכה" הוחלט לקרוא לישוב החדש - שריד. ב-1931 מגיעה השלמת "הובנה". קיבוץ שריד מצטרף לקיבוץ הארצי.

 

כיום מונה אוכלוסיית שריד 700 נפשות, מרביתה חברים, ילדים בני נוער וחיילים. מאז שנת 2002 נרשמה ירידה במספר החברים, זו נבלמה ב-2008 והשנה כבר נרשמת הגירה חיובית בעקבות חזרתם של בנים, שמוצאים את שריד במצוקת דיור וביקוש העולה על היצע דירות קיימות.

 

הכנסות הקהילה מגיעות מהעברת הכנסות תעשיית "גמל שריד", מענפי חקלאות, תיירות ויזמויות. מצבו הכלכלי של הקיבוץ השתפר בשנים האחרונות, רואים זאת בהקטנת החובות לבנקים, בגידול בהון עצמי, ביכולת להפקיד כספים לקרנות הפנסיה של החברים, בפיתוח עסקים, ובסבסוד שירותים ומוצרים לחברים.

 

בדיון שהתפתח אמר ולוולה כי פתרון למצוקה דיור למצטרפים חדשים ניתן יהיה למצוא בהסדר החדש של התנועה עם משרד השיכון לקבלת משכנתא לבנייה ב"קו הכחול" עבור מצטרפים חדשים לקיבוץ. מדובר, לדבריו, בהישג משמעותי ותמריץ לזוגות צעירים להיקלט כחברים בקיבוץ. עוד דיווח על פעילות בנושא קרקעות, תשתיות פיזיות ופנסיה. נושא קיבוצי ההטלות ותשלום מס תנועה הוסכם לדבר בהזדמנות אחרת.

 

על תשלום מס תנועה וקיבוצי ההטלות הוסכם לדבר בפעם הבאה...

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים