סקר שכר בקיבוצים -פחות שוויון, יותר שקיפות: 80% מחברי הקיבוצים רוצים שקיפות באשר לשכרם של נבחרי ציבור בקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

פחות שוויון, יותר שקיפות: 80% מחברי הקיבוצים רוצים שקיפות באשר לשכרם של נבחרי ציבור בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.9.2009

שכר בקיבוץ: המשכרות הגבוהה - 17,500 ₪, הנמוכה - 4.100 ש"ח

 

נושא האמון בבעלי התפקיד בקיבוץ נבדק בסקר דעת קהל שנערך לאחרונה על ידי פרופ' מיכל פלגי (המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה וראש התכנית לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני במכללת עמק יזרעאל) ואליאט אורחן (המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי רופין) שכלל מדגם סטטיסטי של כ-1300 משיבים מכלל הקיבוצים.

 

באשר למידת השקיפות הרצויה בשכרם של נבחרי ציבור בתפקידים מרכזיים בקיבוץ נמצא שרוב גדול (80%) סבורים ב"מידה רבה" שרצויה שקיפות ציבורית לגבי שכר בכירים.

 

ממצאי סקר שכר שקיימה התנועה הקיבוצית ב-180 "קיבוצים מתחדשים" (בהם מחלקים שכר דיפרנציאלי לפי סוג תפקיד, ומנכים מסי קהילה) נמצא שבין 120 מקצועות בקיבוץ השכר הגבוה ביותר במשק (לא כולל תעשייה ותאגידים אזוריים) הוא כ-17,500 ₪ ברוטו. השכר הנמוך ביותר - 4,100 ₪. לאחר הורדת מסי קהילה ומס ערבות הדדית מצטמצם הפער משמעותית.

 

בשאלה על אמון המשיבים בהנהלה החברתית והכלכלית של קיבוצם ושקיפות רצויה רואים שכשליש מהחברים (31%) נותנים אמון רב בהנהלה החברתית של הקיבוץ ושיעור דומה נותן אמון מועט (33%). קצת יותר, קרוב למחצית (46%), נותנים אמון רב בהנהלה הכלכלית ורבע (25%) אמון מועט. לגבי מידת השקיפות הרצויה בשכרם של נבחרי ציבור בתפקידים מרכזיים בקיבוץ נמצא שרוב גדול (80%) סבורים ב"מידה רבה" שרצויה שקיפות ציבורית לגבי שכר בכירים.

 

פילוח המשיבים לפי מודל התנהלות כלכלית: במודל השיתופי יותר משיבים נותנים "אמון רב" בבעלי התפקידים החברתיים (39%) והכלכליים (58%), בהשוואה למודל הקיבוץ המתחדש, בו נותנים 28% בלבד אמון רב בהנהגה החברתית, ו-39% בהנהגה הכלכלית.

 

בשאלה על קיומה או אי קיומה של תופעת ניצול לרעה של תפקיד על ידי בכירים בקיבוץ לטובתם האישית השיבו כמעט מחצית הנשאלים שקיימים מקרים בודדים של ניצול לרעה של התפקיד, כרבע מהמשיבים סבורים שיש יותר ממקרים בודדים.

 

*בחודש הבא תדון מועצת התנועה הקיבוצית במסמך בנושא פערי הכנסות בקיבוץ, במטרה להמליץ לקיבוצים על "גבולות גזרה" ומניעת התרחבות פערי הכנסות.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים