מעלה החמישה - ביקור ולוולה וצוותו ב-5 קיבוצי מ.א. חוף אשקלון
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

מעלה החמישה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 7.9.2009

 

קיבוצים שונים - כיוונים שונים. זוהי התמונה שהצטיירה בפנינו בשבוע שעבר, בביקור, שערך צוותו של מזכיר התנועה, ולוולה, במועצה אזורית חוף אשקלון. מרכזו של הביקור היה במפגש שיחה עם ראש המועצה, יאיר פרג'ון ממלאי תפקידים במועצה, ונציגים מקיבוצי המועצה- זיקים, ניצנים, יד מרדכי, גברעם וכרמיה.

 

חמשת הקיבוצים נמצאים במיעוט מספרי לעומת כמות המושבים במועצה, וביתר שאת לאחר פינוי גוש קטיף והקמת יישוב קהילתי ניצן, שכמעט הכפיל את כמות תושבי המועצה. התמודדות קיבוצי חוף אשקלון דומה בסוגיות הניצבות על סדר היום לעמיתיהם באזורים אחרים, למשל סוגיות של צמיחה דמוגרפית, חינוך, תשתיות ושיכון, צורך ביותר מקורות פרנסה ותעסוקה. פרט מעניין הוא שונותם של חמשת הקיבוצים, אשר באה לידי ביטוי בתחום הצמיחה הדמוגרפית. חיפוש הפתרונות בא לידי ביטוי במהלכים בהם נקטו- לצד קליטה לחברות מלאה, הסתמכות על שכונת הרחבה גדולה כפתרון.

 

ולוולה דיווח למשתתפים על קידום נושאים להם חשיבות לכלל המגזר הקיבוצי, והציע את עזרת מטה צמ"ד בסיוע גיבוש מסלולי קליטה לחברות וייעוץ. הוא פנה לראש המועצה וביקש שימת דגש והבנת הצרכים הייחודיים של הקיבוצים, שנמצאים במיעוט. פרג'ון, ראש המועצה, ציין מגמה חיובית מבחינתו, של יחסי גומלין רחבים יותר מאשר בעבר בין הקיבוצים למועצה, בעיקר כתוצאה משינויים שחלו באורח החיים הקיבוצי.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים