מרוצים בקיבוצים: סקר - גם לאחר ההפרטה סבורים 80% מהחברים בקיבוצים - הקיבוץ נותן לנו ולילדינו יותר בתחומי הבריאות והחינוך, מאשר המדינה לכלל אזרחיה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

מרוצים בקיבוצים: סקר - גם לאחר ההפרטה סבורים 80% מהחברים בקיבוצים - הקיבוץ נותן לנו יותר בתחומי בריאות, ולילדינו בתחום החינוך, מאשר המדינה לכלל אזרחיה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 1.9.2009

הקיבוץ נותן לחבריו יותר שירותי בריאות וחינוך יותר מאשר המדינה לכלל אזרחיה. 77% - הקיבוץ נותן לנו יותר שירותי בריאות ותרופות, 85% - הקיבוץ נותן יותר שירותי חינוך

 

מזכיר התנועה הקיבוצית: מיהרו להספיד את הקיבוץ - על סיפה של שנת ה-100 לקיבוץ הראשון נמשכת ערבות הדדית בין חברים בקיבוץ

 

על פי ממצאי סקר דעת קהל שהקיף 1300 חברי קיבוצים, שנערך ובוצע על ידי חוקרות המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה, פרופ' מיכל פלגי ואליאט אורחן, עולה כי שלושה מכל ארבעה חברי קיבוץ סבורים שקיבוצם נותן להם או לילדיהם יותר שירותי חינוך ובריאות מאשר המדינה לכלל אזרחיה: 78% סבורים שקיבוצם מספק יותר תרופות ושירותים רפואיים מאשר המדינה לכלל אזרחיה. 22% בלבד סבורים שקיבוצם נותן רק מה שהמדינה נותנת לאזרחיה. 85% השיבו שקיבוצם מקציב לחינוך עבור ילדיהם יותר מאשר המדינה מספקת.

 

אספקת שירותים על ידי הקיבוץ לחבריו, ללא תשלום, היה מאז ומעולם בבסיס רעיון הקיבוץ. הדבר התבטא ב"הלכה" לפיה "כל אחד נותן כפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו". כיום, מרבית הקיבוצים כבר מתנהלים לפי מודל של "קיבוץ מתחדש", בו מופרטים באופן מלא או חלקי שירותים שבעבר סיפק הקיבוץ לחבריו ללא תשלום. ובמרבית הקיבוצים משתכרים החברים שכר לא שוויוני. בקיבוץ השיתופי משתכרים שווה בבסיס, וההפרטה של שירותים ומוצרים צריכה חלקית בלבד.

 

בתגובה לממצאים אמר מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור: מיהרו להספיד את הקיבוץ - על סיפה של שנת ה-100 לקיבוץ הראשון מתקיימת ערבות הדדית וממומשים ערכי ליבה בקיבוץ. אני גאה בממצאים ובחברים בקיבוצים, שממשיכים לממש ערכי ליבה, ולקיים חברה באיכות חיים גבוהה.

 

צעירים מבסוטים: מניתוח תשובות נוספות, עולה ש-44% מה"צעירים" סבורים שהקיבוץ מספק הרבה יותר שירותים מאשר המדינה, לעומת 30% בלבד מה"מבוגרים" הסבורים כך. באשר לאספקת שירותי חינוך סבורים 63% מהצעירים שקיבוצם נותן הרבה יותר מהמדינה, לעומת 40% מהקבוצה המבוגרת בקיבוץ.

 

עדיף לחיות בקיבוץ "עשיר": קרוב למחצית המשיבים (45%) מקיבוצים שנמצאים במצב כלכלי המוגדר "טוב" מציינים שהם מקבלים תרופות וטיפולים רפואיים הרבה יותר ממה שהמדינה מספקת בהשוואה לכחמישית (21%) בקיבוצים המוגדרים "חלשים" כלכלית. 57% מהמשיבים מקיבוצים שנמצאים במצב כלכלי טוב מעידים על שירותי חינוך לילדיהם הרבה יותר ממה שהמדינה מספקת בהשוואה ל 34% בקיבוצים ה"חלשים" כלכלית.

 

ב"שיתופי" נותנים יותר: יותר משיבים מקיבוצים שיתופיים (73%) מאשר מקיבוצים מתחדשים (31%) מציינים שקיבוצם מספק להם הרבה יותר שירותי חינוך הדרושים לילדיהם מאשר המדינה מספקת. כך גם באשר לתרופות וטיפולים רפואיים - בקיבוץ שיתופי מקצים יותר משאבים.

 

________

* פרופ' מיכל פלגי היא חוקרת המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה וראש התכנית לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני במכללת עמק יזרעאל. אליאט אורחן היא חוקרת המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי רופין

  

לאתר המחלקה לבריאות ולרווחה - לחצו כאן

 

לאתר מחלקת החינוך - לחצו כאן

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים