סקר המכון לחקר הקיבוץ: 69% בני ובנות קיבוצים מגדירים כ'חיובית' את חוויותיהם בלינה המשותפת
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

סקר המכון לחקר הקיבוץ: 69% בני ובנות קיבוצים מגדירים כ"חיובית" את חוויותיהם בלינה המשותפת

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 26.8.2009

 

נושא "הלינה המשותפת"- לינת ילדי קיבוץ בבית ילדים ולא בבית הוריהם, כפי שהיה נהוג בקיבוצים עד ראשית שנות ה-90' במאה שעברה, עולה מעת לעת לכותרות, בדרך כלל בעקבות זיכרון, סרט, ספר או תערוכה אמנותית של בן או בת קיבוץ. הנושא טעון, רגשי, הן לילדי קיבוץ, להורים, לקיבוצים.

 

המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה מפרסם נתונים ראשוניים מסקר דעת קהל שנערך על ידי פרופ' מיכל פלגי (המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה וראש התכנית לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני במכללת עמק יזרעאל) ואליאט אורחן (המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה והמרכז האקדמי רופין) שכלל מדגם סטטיסטי של 1300 משיבים, מהם כ-500 ילידי קיבוץ, מכלל הקיבוצים לבדיקת נושא זה.

 

ילידי הקיבוץ ענו על שתי השאלות הבאות: כידוע יש דעות שונות לגבי חוויות הלינה המשותפת. יש כאלה שחוויותיהם חיוביות ויש כאלה שהן שליליות.

מה הן חוויות הלינה המשותפת עבורך?

מהן לדעתך חוויות רוב בני גילך בנושא זה?

 

דעת המשיבים לגבי חוויות הלינה המשותפת שלהם (באחוזים):

 

חוויות הלינה המשותפת האישית 

סה"כ

חיובית

לא שלילית ולא חיובית

 שלילית

 

100

75

18

7

גברים

100

63

19

18

נשים

*ענו 495 בני קיבוץ

 

רוב בני הקיבוץ במדגם מציינים שחוויות הלינה המשותפת היו חיוביות (75% גברים, 63% נשים) עבורם ורק מעוט מקרבם מגדיר חוויות אלו כשליליות. יחד עם זאת רואים ששיעור הנשים (18%) המגדירות את החוויה כשלילית גבוה יותר משיעור הגברים (7%) המגדירים אותה כך.

 

בשאלה השנייה התייחסו בני הקיבוץ לחוויות הלינה המשותפת של בני גילם.

 

דעת המשיבים לגבי חווית הלינה המשותפת של בני גילם (באחוזים)

 

חווית הלינה המשותפת של בני גילם

סה"כ

חיובית

לא שלילית ולא חיובית

 שלילית

 

100

59

35

6

גברים

100

49

38

13

נשים

* ענו 495 בני קיבוץ

 

כללית ניתן לראות ששיעור ילידי הקיבוץ הסבורים שחוויות הלינה של בני גילם היו חיוביות קטן מזה של עצמם וגם שיש פחות נשים עם חוויות חיוביות מהלינה השיתופית. יחד עם זאת כמחצית סבורים שהן היו חיוביות עבור רוב בני גילם, ורק מעוט מגדיר חוויות אלו כשליליות.

 

בסקר נמצא גם שלא היו הבדלים בין קבוצות גיל שונות ותחושות הצעירים מגיל 40 דומות של בני ה-60 ומעלה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים