התנועה הקיבוצית תבחן עם רשם האגודות השיתופיות העלאת סכום פנסיית המינימום בקיבוץ ל-40% מהשכר הממוצע במשק
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

התנועה הקיבוצית תבחן עם רשם האגודות השיתופיות העלאת סכום פנסיית המינימום בקיבוץ ל-40% מהשכר הממוצע במשק

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.8.2009

 

כיום מנוסחת קצבת המינימום לגמלאי לפי 35% מהשכר הממוצע (2,743 שח)

 

מועצת התנועה הקיבוצית החליטה בתום דיון לאמץ את הצעתו של מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור "לפעול ולבחון ביחד עם משרד רשם האגודות השיתופיות את העלאת סכום קצבת פנסיית המינימום שמחויב קיבוץ לשלם לחבר גמלאי ל-40% מהשכר הממוצע במשק".

 

ההחלטה התקבלה בתום מהלך רחב בנושא הפנסיה לגמלאים בקיבוצים, במסגרתו גובש שלד תקנון פנסיה לקיבוצים, בו המלצות התייחסות הוגנת כלפי אוכלוסיית חברים בגיל פרישה.

 

במוקד כינוס מועצת התנועה הקיבוצית עמד נושא סכום קצבת המינימום, זאת לאור דרישת קיבוצים לשנות את הסעיף בתקנת הערבות ההדדית המתייחס לגובה קצבת המינימום מ-35% ל-40% מהשכר הממוצע במשק. בנוסף, פורסם כי קרן קמ"ע של התנועה הקיבוצית תספק ערבויות לקיבוצים שמשלמים קצבת גמלה נמוכה מ-2,000 לחודש.

 

רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן אמר בכינוס: "קיבוץ שיש לו מקורות ויכול לתת לגמלאיו יותר מהמינימום - שיעשה זאת. קיבוץ שיעשוק את הפנסיונרים ולא ישלם לפנסיונר לפחות את קצבת מינימום המתחייבת בתקנות הערבות ההדדית - יטופל על ידי בחומרה. מבדיקות שערכתי בחודשים האחרונים, אני יודע שיש קיבוצים שיתקשו לעמוד בתשלום קצבה גבוהה מהסכום המינימלי הנוכחי, עקב היעדר מקורות".

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור אמר כי נושא הפנסיה ומחויבות לביטחון סוציאלי לחברים בגמלאות הוא בעל חשיבות ראשונה במעלה. אנו פועלים בימים אלה ביחד עם משרד רשם האגודות השיתופיות לסייע ל-20 קיבוצים מעוטי מקורות בכדי לאתר דרכים פיננסיות לצמצום פער אקטוארי לחברים.

 

בישראל 270 קיבוצים, אוכלוסיית הקיבוצים מונה כ-100,000 נפשות, הגמלאים מהווים כ-14% מאוכלוסיית הקיבוצים.

 

מרבית הקיבוצים החלו הפקדות לצבירה פנסיונית בקרנות גמל רק בעשור האחרון.

 

במשך שנים סברו בקיבוצים שאין צורך בביטוח פנסיוני כיוון שאמצעי ייצור ונכסים הקיבוץ הם עתידו הפנסיוני של החבר. בשיאו עמד הגירעון האקטוארי לחברים על כ-4 מיליארד ₪.

 

בחמש השנים האחרונות הפנו קיבוצים סכומי עתק לצמצום הגירעון, ובעסקת תנובה בה מימשו קיבוצים את אחזקותיהם בתאגיד בהיקף של כ-1.5 מיליארד ₪, מתוכם הופנו לפנסיה כ-600 מיליון והיתר להקטנת חובות.

 

לפרוטוקול מועצת התנועה מס' 6 מ-13.8.09 - לחצו כאן

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים