קר שם בפנים - הצוות התנועתי מסכם: הרפורמה בממ'י ואנחנו
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

קר שם בפנים - הצוות התנועתי מסכם: הרפורמה בממ"י ואנחנו

בארי הולצמן, מיכי דרורי

חברי צוות הקרקעות - התנועה הקיבוצית

 

בשבועות האחרונים נחתו עלינו עשרות פניות, מרביתן בקורת על הדרך והתכנים המאפיינים את פעילות הצוות התנועתי בנושא הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל.

 

נראה ששימוש במשל של משחק כדור המים מתאים לצורך הצגת פעילותנו נכוחה.

 

ראשית, התנועה החליטה הפעם לרדת מן הטריבונה, אל המים בבריכה. לא תמיד חמים שם ונעים. מולנו משחקת נבחרת מנוסה ומיומנת. מטרתה, כנראה, לא רק להבקיע את שערנו אלא, על הדרך, לגרום לנו לחבלות גופניות. נזקן של חבלות אלו לפעמים מיידי, לפעמים הן מורגשות רק מאוחר יותר. נבחרת זו מתיימרת לייצג את המדינה ורק דורשת את טובתה. שחקני נבחרת זו מפריחים "מעל המים" סיסמאות יפות כמו "הקטנת החיכוך" ו"מתחת למים" בועטים ושורטים.

 

גם אנחנו לקחנו כמה אימונים לקראת המשחק. גם אנחנו פועלים מעל המים באופן גלוי וציבורי, אך גם "מתחת למים". מן הצופים בנו אנו מבקשים:

 

ראשית, האמינו בנו, בכנות כוונותינו ובמחויבות שלקחנו עלינו - לנצח במשחק ואם אין ברירה - לצמצם את ממדי ההפסד.

 

בצעדים הטקטיים והמהלכים בהם נקטנו ניסינו לשנות את הרפורמה ממצבה המקורי למתכונת סבירה אשר בסוף היום לא רק תביא את הקיבוץ למשחק טוב, צודק ומהנה אלא תאפשר לנו לצאת שלמים ככל האפשר מן המים. בעניין הזה לא ראינו רק את הקיבוצים וטובתם אלא גם - ואנחנו לא מתביישים להגיד - את טובת המדינה והכלל.

 

העדפה לחוזה חכירה לדורות

 

לכל אורך הדרך, ובהנחיית מוסדות התנועה, לא חיפשנו ואיננו מחפשים בעלות על הקרקע, אלא יצירת סביבה שתאפשר ליישובינו התנהלות סבירה והוגנת ללא מעורבות פוגעת ומיותרת מצד מינהל מקרקעי ישראל, בצורתו הקיימת ובצורתו החדשה. מטרתנו לאפשר קליטה נרחבת של בנים ומצטרפים. לאפשר לנצל את הקרקעות שברשותנו ובמיוחד את "שטח המחנה" של יישובנו למגוון רחב ומתעדכן של פעילויות, לא רק חקלאיות, ולהגיע לחוזה חכירה לדורות אשר יאפשר פעילות כלכלית בסיסית, כגון: בטחונות לקבלת משכנתאות שיעבוד בררני לצורך ביצוע השקעות וכו'.

 

לכל אלו לא נדרשת "בעלות". מספיקה חכירה לתקופה ממושכת והוגנת בתנאים סבירים.

 

במקביל, ומכיוון שהעירונים נחושים להשיג בעלות על דירותיהם - כן, גם אלו שאינם תומכים ברפורמה והצביעו נגדה - ברצוננו להגיע למצב חדש שבו מעמדנו בשטח המחנה זהה למעמד חוכרים עירוניים ובכלל זה ביצוע הוון בשיעור המקובל בעיר. את הסכומים המופקעים הנדרשים כיום ברצוננו לאפשר ולהפנות להגדלת הפנסיה, לכיסוי חובות ולנושאים חשובים לנו ולחברים.

 

בפועל, לא בטוח שנשיג הכל, בואו נזכור שהנבחרת שלנו מייצגת בערך 1.5% מן האוכלוסייה ומולנו נבחרת המייצגת כ-80% ממנה. יותר מזה, המשחק עדיין לא הגיע לרבע הראשון. החוק הוא רק תחילתה של דרך ארוכה., העיקר עוד לפנינו.

 

המשחק עד עתה היה סביב השאלה מה יתאפשר להחליט ולבצע בממ"י. עיקר המשחק יהיה מה יחליטו בנושאים השונים אחרי שקיבלו הרשאה ואפשרות להחליט. תוצאה זו תשפיע, אם נרצה או לא גם על הישובים השיתופיים וגם על קיבוצי הבוגרים של תנועות הנוער. הקשיים בהם נתקלו מצד ממ"י לא החלו אתמול, למרות שרק לאחרונה הם החלו בפעילות המונית ומרכזית בנושא הקרקע, כך שהחלוקה בין "טובים" ל"רעים" בסיפור זה איננה כה פשוטה.

 

נשמח לצרף צופים ומעודדים לקבוצה שבמים. לא תמיד קל שם. חסר אוויר, בולעים מים בכמויות. מאידך - שם נקבעת התוצאה.

 

וכמה מילים בהקשר ההיסטורי: עקרון הבעלות הלאומית על הקרקע הוא מאבני היסוד של ההתיישבות הציונית בארץ. התנועה הקיבוצית לא חלקה עליו מעולם, ואינה חולקת עליו גם כעת. למעשה, ללא עמדתן הנחרצת של תנועות ההתיישבות מאז קום המדינה ועד הקמת ממ"י בשנות ה-60 של המאה ה-20 ועד היום, הייתה הקרקע בישראל מופרטת לפני שנות דור, בסמוך לאחר הקמת המדינה או בשנים שאחר כך; אולם, עם חלוף השנים ודעיכת קרנן הן של הציונות והן של תנועות ההתיישבות, קשה להתכחש לעובדה שמצד אחד, עקרון "הבעלות הלאומית" סורס ועוקר מכל תוכן בכל הקשור במקרקעי ישראל במגזר העירוני, ומצד שני הוא משמש, בניגוד גמור למטרותיו המקוריות, כקרדום להתעמרות ודיכוי של ההתיישבות הכפרית (קיבוצים ומושבים), תוך אפלייתה הקשה אל מול המגזר העירוני. תהליך זה החל כבר באמצע שנות ה-80 ללא פעילות ניכרת לעין מצד מנהיגים, הוגים, מחנכים ומזכירי התנועות הקיבוציות, ולפחות במבחן התוצאה המערכת הקיבוצית לא נאבקה די ולכן גם לא השיגה תוצאות משמעותיות, למעט כ-120 חוזי חכירה לדורות שנחתמו בעיקר בזכותו של דניק רביב ז"ל.

 

לפיכך, יש לזכור, שבין אם נאהב את הרפורמה ובין אם לאו, אם חפצי חיים אנחנו, לא נוכל הפעם לשבת מהצד, וגם לא נוכל לצאת ידי חובתנו בזעקות חמס נגד הרפורמה ונגד ההפרטה: עלינו להיות אקטיביים באופן כזה שננסה, ואולי גם נצליח, להפוך שעה קשה זו לשעת כושר, הן לעריכת "ניעור" רציני למינהל, הן למניעת הפרטה גורפת, והן לשחרור ההתיישבות מכבלי המדיניות הקרקעית הנוכחית, לטובתה שלה אך גם לטובת הכלל.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים