קרן קמ"ע מרחיבה את שימושיה - תעמיד ערבויות למפעלי תעשייה במצוקת אשראי ולקיבוצים בהם קצבת פנסיה נמוכה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

קרן קמ"ע מרחיבה את שימושיה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 21.7.2009

 

דורון סט

התנועה הקיבוצית חושפת: תכנית להעמדת ערבויות למפעלי תעשייה במצוקת אשראי, ולקיבוצים בהם משולמת לגמלאים קצבת פנסיה נמוכה מ-2,000 ₪ לחודש

 

התוכנית תוצג לקיבוצים ביום חמישי, בכנס בסמינר אפעל. ישתתפו, בין היתר, שוקי אורן (החשב הכללי באוצר), מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, ירון ביבי, מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור, סגנית שר תמ"ת, ח"כ אורית נוקד, יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית, יונתן מלמד, ומנכ"ל בנק איגוד, חיים פרייליכמן

 

קרן קמ"ע של התנועה הקיבוצית, אשר ייעודה עד כה היה העמדת ערבויות להלוואות מבנקים וקרנות עבור פעילויות עסקיות בקיבוצים, מרחיבה את שימושיה, לאור קשיים כלכליים בקיבוצים. בכנס התמודדות עם המשבר הכלכלי שיערך ביום חמישי בסמינר אפעל יציג יו"ר קמ"ע, דורון סט, תכנית אותה בוחן דירקטוריון הקרן, שעיקרה כניסה לשתי פעילויות נוספות- עזרה לגמלאים בקיבוצים חלשים, והעמדת ערבויות למצוקת מימון במפעלי תעשייה בקיבוצים.

 

עד כה נעזרו קיבוצים בערבויות קרן קמ"ע, שמסוגלת למנף ערבויות לפעילויות עסקיות בהיקף כולל של כחצי מיליארד ₪, לפעילויות במסגרת הרפורמה במשק החלב, במיזמי תיירות ותעשייה, וערבויות להסדרי חוב של קיבוצים מול בנקים, מול ארגונים כלכליים אזוריים ומול הסוכנות היהודית.

 

הכניסה לפעילויות חדשות, אומר סט, נובעת ממציאות כלכלית משברית בכ-30 קיבוצים בהם המציאות הפנסיונית היא הקשה ביותר. בקיבוצים אלה הקצבה הפנסיונית המשולמת לגמלאי עומדת על פחות מ-2000 ₪ לחודש. על פי המודל המוצע, קיבוץ שירצה שיבקש את עזרת קרן קמ"ע יידרש להעמיד מקור, למשל באמצעות מכירת אחזקותיו בתאגיד ארצי, ובתמורה יקבל מימון לפנסיה. מעורבות הקרנות במודל דומה לזאת של המדינה בקרנות המנוף, מציין סט, על ידי חלוקת הסיכון, מתאפשרת סחירות של האחזקות שהתמורה בגינן תאפשר מימון של הפנסיה. התאגיד הראשון עמו יופעל המודל הוא "משקי הקיבוצים", שהנהלתו כבר אישרה כניסה לביצוע במסגרת המודל המוצע. ההערכה היא ליישום כבר בחודש אוקטובר.

 

שימוש נוסף בהון המוחזק בקרן קמ"ע יהיה למפעלי תעשייה קיבוצית, שמרביתם מצויים במצוקת מימון, לאור האטה משמעותית של כ-50% בממוצע בהכנסות מאז ראשית 2009. המטרה, אומר סט, לסייע לתעשייה בקיבוצים להשיג מימון, על ידי קבלת ערבות קמ"ע ממערכות בנקאיות חיצוניות או קרנות ממשלתיות חוץ בנקאיות. "אנחנו בוחנים, בשיתוף איגוד התעשייה הקיבוצית מספר מודלים למגזר התעשייתי הקיבוצי שאיננו יכול להסתייע בקרנות המנוף שהקימה המדינה, ולא מצליח להסתייע בקרנות לעסקים בינוניים וקטנים שעוברות דרך המערכת הבנקאית.

 

ביום חמישי 23/7 יערך הכנס השנתי של קרן קמ"ע, התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית. בכנס יתארחו סגנית שר התמ"ת, אורית נוקד, החשב הכללי במשרד האוצר, שוקי אורן, ראש מינהל מקרקעי ישראל, ירון ביבי, מנהל מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת, חזי צאיג, מנכ"ל בנק איגוד, חיים פרייליכמן, מנכ"ל בסס"ח - החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ, דוד מילגרום ומנהל בית ההשקעות פסגות, רועי ורמוס.

 

לתוכנית הכנס השנתי של קמ"ע ואיגוד התעשייה הקיבוצית, 23/7 - לחצו כאן

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים