היטל בצורת ואנחנו - הכנסת אישרה ב-15/7 את הוראת השעה בדבר היטל בצורת
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
היטל בצורת ואנחנו

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 21.7.2009

 

במסגרת הניסיון של רשות המים לצמצם את צריכת המים הביתית והמים לגינון, ועדת הכספים אישרה ביום רביעי ה-8.7.2009 את הוראת השעה, אשר אושרה על- ידי הכנסת ב-15/07/2009.

 

החוק כולו יתפרסם ברשומות לקראת ה-1.8.09 ונוסחו הסופי הוא שיחייב. בהמשך נעדכן, ככל שיידרש בפרטים טכניים נוספים, על מנת להקל על התארגנות הישובים.

 

מסמך שכתב מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבו וילן, מסביר את סעיפי ההיטל והשפעתו על קיבוצים וחקלאות. מוזמנים להתעדכן באתר התאחדות חקלאי ישראל www.iff.co.il

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים