שלח לי (עוד) שקט - שלב ראשון בפרוייקט מיגון יישובי עוטף-עזה עומד לפני סיום

שלח לי (עוד) שקט

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 13.7.2009

 

שלב ראשון בפרוייקט מיגון יישובי עוטף-עזה באמצעות הוספת חדר-ביטחון לדירות במימון המדינה עומד לפני סיום בשדרות, וגם בקיבוצים ניר-עם, גבים, ארז, נחל-עוז (השלמות), כיסופים, כרמיה ומפלסים. כך סיפר ראש מועצת שער הנגב, אלון שוסטר, לצוות מהתנועה, שכלל את ולוולה (מזכיר), יואב מרגלית (מחלקת ביטחון) ועמרי כנען (אגף מלווי קיבוצים) שביקרו ביישובי ה"עוטף" בראשית השבוע.

 

פרוייקט המיגון בשני שלבים ומימונו מתקציב המדינה הוא מימוש החלטת ממשלה מפברואר 2008 במסגרתה הוקצב, לשלב הראשון, תקציב לבניית חד"בים לשדרות (1,300) ולמועצות אזוריות (1,100) שיישוביהן סמוכים לגדר עם רצועת עזה. בשלב שני ייבנו 5,820 חד"בים נוספים בעיר וביישובים.

 

בשיחה עם ממלאי תפקידים במועצת שער הנגב סקרו אלה את המציאות באזור, שישה חודשים אחרי סיום מבצע "עופרת יצוקה". מהסקירה עולה כי מספר מועט של משפחות החליטו שלא לחזור למגורים באזור, ולעומת זאת קיימת התעניינות מחודשת במגורים באזור הודות ל"שקט" בחודשים האחרונים, עד כדי צורך בבנייה נוספת של בתי ילדים. בד בבד, נערכים ביישובים ל"שיקום נופי" עקב נזקים שנגרמו מכלי רכב וציוד כבד שהציבו חד"בים בבתי החברים. שוסטר הסביר כי תוספת חדר ביטחון בדירה הקנתה לדיירים תחושת ביטחון והיא משפרת לאין-ערוך את תחושות התושבים.

 

כוח מגן

 

המשך הביקור - בקיבוצים בארי ומגן, במועצת אשכול. בפגישה בבארי הסביר מזכיר הקיבוץ, עמית שלבי כי הקיבוץ הוכנס לרשימת הקיבוצים הזכאים למיגון בהתאם להחלטת הממשלה למגן עד טווח של 4.5 ק"מ מהגדר, אך עדיין לא תוקצב מיגונו. מגן מחוץ לתכנית במאתיים מטר, מה שמונע בשלב זה תוספת מיגון, למורת רוחם של החברים. לאור המצוקה שעלתה במגן החליט ולוולה לכנס דיון משותף עם רוח מועצת אשכול, חיים ילין, ועם נציגי הקיבוץ, בכדי לגבש עמדה מוסכמת שתוצג למערכת הביטחון לקראת ביצוע שלב ב' בתכנית המיגון. באשר לתקצוב מיגון לבארי יעלה ולולה את הנושא בפני סגן שר הביטחון, מתן וילנאי. דרישה נוספת מוילנאי תהיה למתן עדיפות בטיפול מערכת הביטחון בירי מרגמות על ישובים - התקנת מערכות התראה ביישובים גם לאיום זה.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים