דילמות בדור הרביעי - הכנס השנתי של הגיל הרך התקיים במאי 2009 ועסק בהתמודדות המערכת בעידן משברים כלכליים וחברתיים

דילמות בדור הרביעי

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 2.7.2009

 

הכנס השנתי של הגיל הרך התקיים במאי 2009 ועסק ב"התמודדות מערכת הגיל הרך בעידן של משברים כלכליים וחברתיים". בכנס נכחו מעל 300 משתתפים: מנהלי קהילות, מנהלי גנים במועצות אזוריות, מנהלות גיל רך וגננות.

 

הרצאות הכנס עסקו בהיבטים שונים של המציאות הכלכלית וההשפעה שלה על מערכות הגיל הרך. ד"ר אמיר לוי, המכון לייעוץ ארגוני דיבר על השפעת המשבר הכלכלי על הקליינטים השונים במערכת.

 

נירה ואלה, מנהלת מדור גיל-רך במחלקת החינוך הצביעה על הקושי במשבר כשכולם שותפים בו: הקהילה, מנהלת הגיל הרך, הצוותים וההורים. עובדה זו מציבה את מנהלת הגיל הרך בלחצים כבדים מתוך המערכת ומחוצה לה, מצמצמת את מרחב השיקולים שלה ופוגמת ביכולותיה המקצועיות. לדבריה, מנהלת הגיל הרך היא דמות מפתח בהתמודדות הצוותים וההורים עם המשבר. המנהלת חייבת לשכלל את יכולותיה המקצועיות כדי ליזום ולהיות שותפה בניהול המשבר בתוך המערכת החינוכית ובמוסדות הקהילה.

 

ד"ר רונית פלוטניק, פסיכולוגית חינוכית והתפתחותית, יועצת מחלקת החינוך, הבליטה את ייחודיותו של המשבר הכלכלי העולמי והמקומי, בהיותו נעדר גבולות של מרחב, והגדרות של התחלה וסיום. המשבר הכלכלי פוגש את המשבר החברתי שהקהילות הקיבוציות מתמודדות, או מתאוששות ממנו, משפיע ומדלדל את כוחות ההתמודדות של הקהילה, מערכת החינוך והמשפחה. ד"ר פלוטניק המשיגה את התהליכים שהמשפחה עוברת במשבר הכלכלי במונחים של אובדן ואבל והראתה את הסכנה שבהעדר התערבות הולמת הילד יהפוך להיות "נושא הבעיה". היא הראתה את ההזדמנויות הטמונות במשבר הכלכלי כמנוף לחיזוק הכוחות ולהתמודדות יעילה יותר עם המציאות.

 

כנס הגיל הרך הוא כנס מקצועי שצבוע בצבע האקולוגי של מדור הגיל הרך ותפיסת העולם המקצועית שלו. הוא מכוון לחדד את המרכיבים הפסיכו פדגוגיים-אקולוגיים-מערכתיים, להאיר ולחזק את ההתמודדות של המנהלות והצוותים עם "קולות" של שינויים חברתית – תרבותית שפוקדים אותנו. השנה נבחר נושא מורכב שעורר הדים רבים. המשכו מעובד על ידי מדריכות מדור הגיל הרך בקבוצות המנהלות והגננות באזורים השונים.

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים