אנשי הצל - המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית טיפלה בשנה האחרונה ב-850 פניות של ממלאי תפקידים וחברים בקיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
אנשי הצל

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 23.6.2009

 

עו"ד מיכי דרורי

המחלקה המשפטית טיפלה בשנה האחרונה ב-850 פניות של ממלאי תפקידים וחברים בקיבוצים

 

"מרתון", כך מגדירים אנשי המחלקה המשפטית של התנועה את המתרחש בשבועות האחרונים, לאור 'מבול' של בקשות מצד קיבוצים לייעוץ משפטי לקראת שינוי תקנון מקיבוץ שיתופי למתחדש, כפי שדורש רשם האגודות השיתופיות, שאף קצב זמן להליך הגשת תקנון חדש. עורכי הדין של התנועה נדרשים בעניין זה לשמש יועצים לקיבוצים, לעבור על התקנון טרם הגשתו לאישור.

עו"ד יעקב אברהמי

שלושת עורכי הדין הם מיכי דרורי (געש, מנהל המחלקה), יעקב אברהמי (ניר אליהו) ואמיר גנז (מעברות), שהציגו השבוע בישיבת מזכירות התנועה את פעילותם בשנה האחרונה. מסקירתם עולה כי גדל נפח הפעילות של ייעוץ משפטי לקיבוצים ולחברי קיבוץ. מנתונים שהציג עו"ד דרורי עולה כי בשנה האחרונה טיפלה המחלקה ביותר מ-250 פניות של הנהלות, ועדות או ממלאי תפקיד בקיבוצים, וב-600 פניות של חברי קיבוצים. להנהלות אנו מייעצים ומספקים מידע ושירותי פיקוח, בקרה ומעורבות בתיקון תקנוני הקיבוצים, הסביר מיכי, משתתפים באסיפות ובפגישות עם הרשם וצוותו, מייעצים בהסדרי חובות ומקרקעין, בשינוי אורחות חיים, שינויים מבניים בקיבוץ, להתיישבות צעירה ובפתרון סכסוכים. עו"ד אברהמי הוסיף כי העזרה לקיבוץ ולחבר היחיד באה מתוך תחושת שליחות וחשיבות לייעוץ וטיפול באוכלוסיית קשישים, בעלי צרכים מיוחדים, משפחות יחידניות וחברים שפוטרו מעבודתם. את הייעוץ המשפטי אנו נותנים, הסביר, במידת הצורך תוך שיתוף דיסקרטי של גורמים נוספים בתנועה, דוגמת מחלקת בעיות פרט והמלווים האזוריים של אותו קיבוץ. סיוע משפטי ראשוני ניתן לחברים ללא תשלום, בתחום דיני משפחה ומעמד אישי, עבודה, מקרקעין, חוזים, נזיקין, ירושה וכדומה. בנוסף, בעקבות החלטת מועצת התנועה הקיבוצית על גיבוש תקנון פנסיה פרטני שיומלץ לשימוש קיבוצים, יקדישו חברי המחלקה זמן מיוחד להטמעתו בכל קיבוץ שירצה בכך.

 

עו"ד אמיר גנז

זאת ועו"ד

 

בתחומי "התנועה" נעשתה פעילות של מתן חוות דעת, ייעוץ משפטי וייצוג מוסדותיה ותאגידיה, השלמת איחוד התנועות מהבחינה המשפטית והקמת תאגידים חדשים, הסדרת הדירקטוריונים, ארגון משפטי מחדש ותאגוד של "ברית התנועה הקיבוצית", מעורבות בסיום "הסדר הסוכנות" ו"שאריות" הסכמי תנובה והבנקים, טיפול מרוכז במהלכים לעדכון תמ"א 35, וטיפול מרוכז בהסדרת המתחמים המסחריים. ביחד עם רשם האגודות ומשרד המשפטים נוסחו תיקונים לתקנות דמי העזיבה ולתקנות הערבות ההדדית, ונמשך טיפול בתיקון החלטות מנהל מקרקעי ישראל וליווי מהלכי החקיקה הנוגעים האגודות שיתופיות.

 

ספירת מלאי פעילותם כוללת גם מעקב אחר הליכי תקינה וחקיקה הנוגעים לקיבוצים, מעקב אחר החלטות ממ"י, חברות בוועדת התחיקה שליד שר התמ"ת, בוועדות מעקב ביטוח רפואי לקיבוצים וקופת חולים, ובגופים התיישבותיים דוגמת ניר שיתופי, קמ"ע וצוותים תנועתיים לענייני פנסיה וזכויות חברים.

 

לאתר המחלקה המשפטית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים