מהפכה: מראשית חודש אוגוסט - חבר קיבוץ יוכל לקבל משכנתא לבניית בית בקיבוץ (מצורף נוהל משכנתאות חדש לקיבוצים)
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

מהפכה: מראשית חודש אוגוסט - חבר קיבוץ יוכל לקבל משכנתא לבניית בית בקיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.6.2009

 

 

 

התנועה הקיבוצית: הסדר דרמטי לעתיד ההתיישבות הקיבוצית

 

בשורה משמעותית לקיבוצים: הסכם בין התנועה הקיבוצית, משרד השיכון, החשב הכללי במשרד האוצר ומנהל מקרקעי ישראל - מסוף חודש יולי יוכלו חברים חדשים בקיבוצים לקבל זכאות לבניית ביתם בקיבוץ בעזרת משכנתא לבנייה. הסיכום הושג בפגישה בין מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור לשר השיכון, ח"כ אריאל אטיאס.

 

על ההסדר החדש עמל בשנתיים האחרונות צוות מטעם התנועה הקיבוצית, שכלל את עו"ד מיכי דרורי, איתמר שוויקה, אלישע שפירא ודובי מילר (מטעם תנועת הקיבוץ הדתי).

 

ההסדר בא לתת מענה למציאות החדשה בקיבוצים- קליטה מסיבית בשנים האחרונות של כ-2500 חברים חדשים שמרביתם נתקלו עד כה בקושי לגייס מימון לבניית ביתם בתוך הקיבוץ, ללא יכולת לקבל משכנתא לבנייה בחלקת המגורים. בשנים האחרונות השתנתה מגמה בקיבוצים: ממציאות של הגירה שלילית, למציאות של הגירה חיובית. כ-150 קיבוצים עוסקים בקליטת חברים חדשים לתוך הקיבוץ, 60% מהם הם בני קיבוץ שחוזרים הביתה.

 

מודל אטרקטיבי של קליטת חברים חדשים הוא מתן אפשרות לבנות בית בקיבוץ, בתוך "שטח המחנה" (אזור הבינוי של הקיבוץ או המושב השיתופי המיועד בתכנית תקפה למטרת מגורים, מבני משק, מבני ציבור וכדו') שהותר לבנייה. המודל מיושם בכ-30 קיבוצים. הבעיה בה נתקלו מרבית המצטרפים היא היעדר אפשרות לקבל זכאות למשכנתא ממשרד השיכון מכיוון שמרבית הקיבוצים טרם השלימו שיוך דירות קנייני ולכן אינם יכולים לשעבד לטובת ההלוואה את הבית. עקב כך נדרשו לממן את הבנייה מהון עצמי או מהלוואות בתנאים פחות נוחים.

 

על פי ההסדר החדש, כל חבר חדש שהתקבל לחברות בקיבוץ יהיה זכאי לקבל מהבנק משכנתא אישית לבניית בית בקיבוצו. המשכנתא תהיה על פי תנאים הקיימים באותו אזור גיאוגרפי, ולפי תחשיב וקריטריונים מקובלים לקבלת משכנתא. במסגרת ההסדר גם מתבטלת, לצורך קביעת גובה הזכאות, חלוקת הקיבוצים ל"קבוצות" לפי מידת חוסנם הכלכלי. בקיבוץ שמקיים תהליך שיוך לפי תקנת ממ"י 751 תהיה המשכנתא אישית. בקיבוץ שמקיים תהליך "שיוך דירות פנימי" הזכאות ממשרד השיכון תינתן בגין החבר והקיבוץ אחראי להסדרת זכאות, להשגת מימון לבנייה וגם לפירעונה. בקיבוץ שמקיים מהלך שיוך לפי תקנה 751 תעמוד הדירה כבטוחה כנגד קבלת משכנתא לחבר, בקיבוץ שמקיים שיוך דירות פנימי יוכל הקיבוץ להעמיד מתחם שיכון כבטוחה לבנק.

 

בתנועה הקיבוצית רואים בהסדר החדש מנוף לצמיחה דמוגרפית על ידי קליטתם של אלפי חברים חדשים, שיוכלו סוף סוף לקבל מימון בנקאי לבניית ביתם בקיבוץ. מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור אמר: "השגנו הישג דרמטי חשוב מאין כמוהו לעתיד ההתיישבות הקיבוצית. אני משוכנע שההסדר יהווה תמריץ ומנוף אדיר לבני קיבוץ ולמשפחות לקבוע את ביתם בקיבוץ. צמיחת קיבוצים היא אינטרס בעל חשיבות למדינת ישראל, לחוסנה של הפריפריה ולהתיישבות החקלאית בישראל", אמר.

 

 

נוהל משכנתאות חדש בקיבוצים: משרד השיכון - מכתב לבנקים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים