קרובים קרובים - התנועה תפעל לכינון תוכנית ממשלתית לחיזוק יישובי הערבה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

קרובים קרובים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.6.2009

 

 

התנועה תפעל לכינון תוכנית ממשלתית לחיזוק יישובי הערבה

 

מה נשמע בקיבוצי הערבה? כדי לדעת יותר, ירדנו בשבוע שעבר לביקור של יומיים בכמה קיבוצים בערבה הדרומית. ביקשנו להתקרב ולהדק קשר, לשמוע, לספר, לעשות תנועה. הצוות כלל את מזכיר התנועה - זאב (ולוולה) שור, נעה יפת - מנהלת לשכתו, עמיקם אסם - אחראי על תכנון תנועתי ומידע לציבור, מלווי קיבוצי האזור - אתי פלקסר ויענקלה שצרנסקי, מנהלת האגף החברתי - רבקה וילנד, מנהל צמ"ד (צמיחה דמוגרפית) - איציק שפרן, מנהל אגף החינוך - אבי אהרונסון, הגזבר - אפרים שפירא, ואנוכי - עבדכם.

 

הביקור החל במועצת חבל אילות, במפגש עם ראש מועצת אילות, אודי גת, ועם נציגי קיבוציו, ונמשך למחרת באליפז, סמר, נאות סמדר ונוה חריף. דיווח נרחב על הסיור ניתן למצוא בהמשך הגיליון, אנחנו יצאנו בתחושה שנדרשת בהקדם תכנית ממשלתית ארוכת טווח לחיזוק יישובי הערבה. קריאה ברוח זו השמיע ולוולה במפגשים בקיבוצים ובריאיון בקול ישראל. הסיבות, שחלקן מוכרות היטב לקיבוצי פריפריה מאזורים אחרים, מועצמות לאור ריחוקם של קיבוצי הערבה - היעדר מקומות עבודה ומקורות פרנסה, מחסור דיור לנקלטים חדשים, ותחושה שהמדינה לא משפיעה מספיק בחבל ארץ זה, בו נמתח קו הגבול הארוך ביותר ומפוזרים זו 12 יישובים, ומספר מועט מדי של תושבים (כ-3000). הקיבוצים עצמם, כולם למעט נוה-חריף שיתופיים, משלבים חקלאות עם תיירות ועסקי הייטק ו"אנרגיה מתחדשת".

 

כינון תכנית לחיזוק חברתי וכלכלי של יישובים בערבה, תכנית שתהיה משותפת למועצה האזורית ולתנועה, טרם רתימת משרדי ממשלה רלוונטיים, תידון כבר בשבועות הקרובים. המטרה היא לצרף את הממשלה ולממש תכנית חומש שעיקריה יותר מקומות עבודה ודרכי התפרנסות, ואמצעי דיור למצטרפים.

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים