ולוולה הקים צוות השפעה על תקציב המדינה לטובת קיבוצים
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

ולוולה הקים צוות השפעה על תקציב המדינה לטובת קיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 1.5.2009

 

מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור החל את היערכות המגזר הקיבוצי להשפעה על תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010, שיובא בחודש יולי להצבעה בכנסת כתקציב דו-שנתי.

 

בראשית השבוע הודיע ולוולה כי לאור ההסכמים הקואליציוניים והיערכות משרדי הממשלה להצעת תקציב המדינה, על הקמת צוות אד-הוק קיבוצי שייפגש וידון בשבועות הקרובים בהכנת תוכנית בה ירוכזו נושאים וסעיפים הנוגעים ישירות למגזר הקיבוצי, לכלכלת קיבוצים, ולאורח החיים הייחודי בקיבוצים.

 

לדברי ולוולה, מטרת הצוות היא להיערך ולהביא את עמדתנו ודרישותינו בתקציב המדינה, לטובת הקיבוצים, בין השאר בקידום עיגון זכויות החקלאים בקרקע, ותקצוב פרויקט שיקום תשתיות פיזיות בקיבוצים, ובתחומים קיבוציים נוספים. 

 

את הצוות ירכז ולוולה, וחברים בו דורון סט (מנהל אגף הכלכלה), גיורא מסד (יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים האזוריים), איציק בדר (מנהל גרנות), אחיק בר-לוי (מנהל משקי גליל עליון), איתן ברושי (יועץ שר הביטחון), יעקב בכר (התאחדות מגדלי בקר), אבשלום וילן ועו"ד מיכי דרורי.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים