נציגי 60 קיבוצים בכנס אהדה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

נציגי 60 קיבוצים בכנס אהדה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 1.5.2009

 

 

 

זכויות בעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ בעידן של הפרטה ושיוכים, ותפקיד ההורים, היו שני הנושאים העיקריים בדיוני כנס שנתי שערך ארגון "אהדה".

 

הארגון מאגד 700 משפחות מקיבוצים שונים, שהמשותף להן הוא היותם הורים לבנים בעלי צרכים מיוחדים, המוגדרים משפטית כ"תלויים בחבר", שבשל מוגבלותם אינם יכולים להתפרנס בכוחות עצמם לכדי חיים בכבוד בהווה ובעתיד".

 

לכינוס שנערך כעת במכללת סמינר הקיבוצים בתל-אביב הגיעו נציגי 60 קיבוצים. גדעון פלס (מחניים), יו"ר אהדה דיווח כי אנשיו עוסקים בימים אלה בהתאמת תקנון קיבוץ בעשרות קיבוצים לקראת הגשתם לרשם האגודות השיתופיות בתוך זמן קצוב 90 יום, ונושא הבטחת צורכיהם של בעלי צרכים מיוחדים מחייב תשומת לב מיוחדת, ברמה הערכית וברמה המשפטית. ולוולה, שנשא דברים בראשית הכינוס, אמר כי אהדה ארגון חשוב לשמירת קיומם בכבוד של בנים וחברים בעלי צרכים מיוחדים, וחשוב שקיבוצים יגבשו באמצעותו הסדרי חובות וזכויות, אך אין בכך תחליף למחויבות הקיבוץ כלפי בניו.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים