ארגון "אהדה" מקיים כנס שנתי על עתידם וזכויותיהם של בעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ המופרט ב-21.4
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

ארגון "אהדה" מקיים כנס שנתי על עתידם וזכויותיהם של בעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ המופרט ב-21.4

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.4.2009 

 

בארגון חברים מאות הורים לבני בעלי צרכים מיוחדים מקיבוצים שונים. יום ג', 21/4 מהשעה 09:30 בסמינר הקיבוצים

'אהדה' הוא התארגנות של 700 משפחות מקיבוצים שונים, שהמשותף להן הוא היותם הורים לבנים בעלי צרכים מיוחדים, המוגדרים משפטית כ"תלויים בחבר" וזקוקים לסיוע קבוע מהקיבוץ.

הכנס השנתי של הארגון מוקדש השנה למעמדם של בעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ המופרט, ולדרכי "העצמת הורים" על מנת שאלה יוכלו להתמודד בצורה מיטבית עם האתגר של גידול ילד בעל צרכים מיוחדים, במציאות המשתנה בקיבוץ.

בכינוס, שיערך ביום שלישי, 21/4 בסמינר הקיבוצים ישתתף זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית, ד"ר חיה עמינדב, סמנכ"ל משרד הרווחה, שתסביר על שינויים במדיניות משרד הרווחה. כמו כן, יתקיים רב-שיח על תפקיד הורים לבנים בעלי צרכים מיוחדים, בהשתתפות אלוף (מיל.) דורון אלמוג ("עלה נגב"), איקי בר חיים ("בית נועם") וגדעון פלס ("יחד בגליל"), ולפירוט תכנית פעילות 'אהדה' לשנה הקרובה.

"אנו עובדים כעת על יצירת הסכמי אהדה, המבטיחים את זכויות בני קיבוץ בעלי צרכים מיוחדים בכ-30 קיבוצים, ולאחרונה, כך מעיד, יו"ר אהדה, גדעון פלס (מחניים), "החלו קיבוצים להיעזר בנו גם בבניית הסכמים המסדירים את מערכת המחויבות ההדדית שבין חבר קיבוץ עם מגבלות לבין קיבוצו בעידן השיוכים למיניהם, דירות ונכסים, ומה הם זכויות וחובות הצדדים. הם עושים זאת על רקע שינויים באורחות החיים בקיבוצים, וריכוז מאמצים בתחום הבטחתם של בעלי הצרכים המיוחדים ("אנשים עם מוגבלות"), שבשל מוגבלותם אינם יכולים להתפרנס בכוחות עצמם לכדי חיים בכבוד בהווה ובעתיד".

את עיקר פעילות התנועה הקיבוצית וארגון 'אהדה' מקדישים גדעון ואנשיו לתיקונים שנעשו בתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש, שנכנסו לתוקף בראשית 2006. בימים אלה עוסקים עשרות קיבוצים בהתאמת התקנונים שלהם לקראת הגשתם לרשם האגודות השיתופיות, ונושא הבטחת צורכיהם של בעלי צרכים מיוחדים מחייב תשומת לב מיוחדת, ברמה הערכית וברמה המשפטית.

גדעון פלס 052-6065230

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים