חינוך בראש - דו"ח ממחלקת החינוך
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

חינוך בראש

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 12.4.2009

 

 

חינוך בקיבוצים: קיצוצים לצד שמירת הקיים, תכנון החופש הגדול ותקצוב המערכת, התאמת הצוות למספר הילדים, ומקום לבלתי-פורמלי

 

דפנה איתן (שובל) סיימה עבודתה במחלקת החינוך הקיבוצי, בה ניהלה את מדור כיתות יסוד ב-12 השנים האחרונות. מדור זה מקיים סדנת מנהלות עם ד"ר רונית פלוטניק וייעוץ פרטני למנהלות בתי הספר.

בדברי פרידה מדפנה הסביר ד"ר אבי אהרונסון, מנהל המחלקה, שהיכולת לשמור על זהותם הייחודית של כיתות היסוד בתוך המסגרת הממלכתית ותוך תהליכי השינוי בקיבוצים, היא משימה קשה הדורשת עבודה מתמשכת. הוא ציין את תרומתה של דפנה, את ראייתה המקצועית ואת התנהגותה החברית. מחליפה את דפנה מלכה מרום (יפעת), עד לאחרונה מנהלת בית הספר היסודי בגניגר.

לסקירת פעילות רכזות המדורים, שפועלות עם ומול גורמי חינוך בקיבוצים, הזכיר אהרונסון שעבודה בחינוך הינה תהליך ארוך בתוכו יש לחפש באופן בלתי פוסק את הרלוונטיות לתהליכים בקיבוץ. יוצאים לדרך:

 

עוברים לכלכלת חינוך: שריתה אפשטיין

שנת הלימודים בעיצומה ושנה קלנדרית בראשיתה. סיכומים שנתיים על 2008 לבטח כבר בידנו והמערכת הממסדית דורשת מאתנו הסברים, הערות וכמובן "התייעלות". נדרשנו לבנות תוכנית ל-2009 עם כל המורכבות שבין שנת עבודה לשנה "תקציבית". האם ניתן לצמצם בשכר העובדים שלנו? חד משמעי לא. כן אפשר לבצע בדיקה יסודית של מערכת תגמול שעות נוספות, שעות נוכחות ואישורן, האם העובדים הגלובליים אכן נותנים את כל מה שמוגדר ומצופה מהם, המלצה לעבודה בגיל הרך לפי סל שעות לבית ובניית מערך עבודה (יומי ושבועי) בהלימה לסל השעות שבנינו. המלצה נוספת היא בנייה נכונה של עבודת הגננות הפרטיות - חישוב שעות עבודתן, בדיקה של תמורה מול תשומה, בדיקת נושא החופשות והתנאים הסוציאליים.

באשר להעלאת אגרת החינוך ממליצה שריתה שבמידה והמערכת מצליחה להחזיק את עצמה לא מומלצת העלאת שכר לימוד. בנושא עלויות שאינן שכר, מומלץ לעשות סקר שוק ולבנות לסעיפים האלה תקציב באחריות היחידות.

 

בלתי פורמלי: נטע טבנקין

עכשיו זה רשמי - החופש הגדול "מעבר לפינה". גם השנה נקיים באפעל יום עיון למדריכים ורכזי חינוך בו נציג אפשרויות עיסוק, לצד דרכי חינוך לערכים והשתקפותם בעבודה בחופש.

לאחרונה קיימנו יום עיון למדריכי נעורים בנושא עבודת מערכת החינוך לקראת שנת השירות הגיוס לצה"ל ולשירות לאומי, ובעקבותיו יוזמה של עזרה לרכזי החינוך בקיבוצים באיתור מדריכים חברתיים, מתן הכשרה ראשונית לתפקידם, בניית ארגז כלים ראשוני למדריך בחינוך הלא פורמאלי כולל למידה, סדנאות, הכרות עם מערכת, רעיונות לפעילות ועוד. מועד הראיונות וההשתלמות יפורסמו. יישלחו הודעות לרכזי החינוך בקיבוצים.

 

(מרבית) בתינו שוב הומים מתינוקות: נירה ואלה

במדור הגיל הרך מצויים בעיצומה של תקופת הרישום לשנה הבאה, הזדמנות טובה להתבונן על "הסיפור" שמאחורי מספרי הילדים במערכות באופן רחב יותר.

במהלך של כעשרים שנה, אנחנו עדים לתופעת מטוטלת חברתית - דמוגרפית מעניינת. לפני כשני עשורים, בעקבות צמצום הולך וגדל של ילדים בגיל הרך מתוך הקיבוץ, פתחו המערכות את שעריהן למשפחות שבאו מיישובים סמוכים לקיבוצים. בתהליך מקביל פחת מספר ילדי הקיבוץ ועלה מספר הילדים מחוץ לקיבוץ. במקרים רבים, בעיקר בקיבוצים הקרובים לריכוזי אוכלוסייה גדולים, כמעט שלא היו ילדים מהקיבוץ במערכות. התופעה שהחלה ב"התגנבות יחידים" קיבלה לגיטימציה והתבססה כתשובה חינוכית-מערכתית-כלכלית מסודרת ולגיטימית שסייעה להחזיק את מערכת הגיל הרך, למקצע ולטייב אותה בימי הרזון של היישוב.

בשנים האחרונות, בעקבות שינויים דמוגרפיים - הרחבות קהילתיות, קליטת בנים, תושבים רבים בחצר היישוב ועוד, המטוטלת נעה חזרה אל חצר היישוב - משפחות צעירות וילדים רבים השתלבו במערכות הגיל הרך. מערכות אלה מתמודדות היום עם צורך לצמצם את הרשמת הילדים מבחוץ, עד כדי "סגירת השערים", בכדי לאפשר לילדי היישוב מקום במערכת הגיל הרך היישובית.

בצד שמחת מצהלות התינוקות והילדים מתעוררות דילמות חדשות וצורך בהיערכות מתאימה כמו: התארגנות מערכתיות של מספר היחידות תוך תכנון עתידי ארוך טווח (מבנים, צוותים, ילדים), לחצים של הקהילה, הוועד המוניציפאלי, האגודה השיתופית, המועצה האזורית, למענה מיידי לאינטרסים שונים ולעתים אף סותרים. תכנון תהליכי פרידה (לא נטישה) ממשפחות שבמשך שנים חינכו את ילדיהן במערכות, איתור צרכים בקרב ההורים-הקליינטים החדשים ועוד. מיותר לציין שמהלכים אלה מעוררים בתחילתם אי שקט רב ומחייבים תשובות מקצועיות מערכתיות לילדים, להורים, לצוותים ולקהילה כולה. "הצרות" הטובות הללו לא נופלות בחלקן של כל המערכות. קיימות גם מערכות שנאבקות מאבקי הישרדות מול מציאות דמוגרפית, כלכלית, ביטחונית. כדי לדון בנושאים נקיים כנס שנתי באפעל, ב-5 במאי, ונעסוק התמודדות מערכות הגיל הרך בעידן של משברים ביטחוניים-כלכליים-חברתיים, זאת לאור קשיי מערכות להתמודד עם מספרים הולכים וקטנים של ילדים, נטל כלכלי כבד והדאגה לעתיד שמהווים איום קיומי על המערכת.

אנחנו, במדור הגיל הרך, מלוות את התופעה הזו בקיבוצים, במושבים וביישובים קהילתיים רבים בהם אנחנו עובדות. גלי התופעה וממדיה מלמדים על תנודות אקולוגיות (חברתיות, דמוגרפיות, כלכליות ופוליטיות) מהירות וחדות. מחד הן יכולות להוות מקור לנחמה לאותם יישובים שנאבקים להישרדותם ומאידך לשמש נורת אזהרה ליישובים שהמערכות שלהם מלאות יותר - לא לעולם חוסן. שנות הרזון כמו שנות השובע משתנות, אך אינן חולפות ללא יד מקצועית מכוונת, ללא מעורבות רכזת הגיל הרך בתוכניות מערכתיות היישובית וללא מנהיגות ויוזמה מקצועית של רכזת הגיל הרך. יעידו על כך המערכות שלא מצליחות לשגשג בצד אלו שפורחות וגדלות.

 

לאתר מחלקת החינוך הקיבוצית
לגיליון "עלי חינוך" מס' 14 - מרץ 2009
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים