באהדה לאמא ולאבא - הכנס השנתי של ארגון אהדה ב-21.4.09
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
גדעון פלס

באהדה לאמא ולאבא

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 26.3.2009

הכנס השנתי של ארגון אהדה מוקדש להעצמת הורים

'אהדה' -  ארגון קיבוצי של הורים לבנים בעלי צרכים מיוחדים מקדיש את כינוסו השנתי בחודש הבא ל"העצמת הורים". בכינוס, שייערך בסמינר הקיבוצים ב-21/4 משעות הבוקר, ישמעו המשתתפים את ד"ר חיה עמינדב, סמנכ"ל משרד הרווחה, על שינויים במדיניות משרד הרווחה, יאזינו לרב-שיח על תפקיד הורים לבנים בעלי צרכים מיוחדים, בהשתתפות דורון אלמוג (עלה נגב), איקי בר חיים (בית נועם) וגדעון פלס (יחד בגליל), ולפירוט תוכנית פעילות 'אהדה' לשנה הקרובה.

 

בארגון רשומות כיום כ-700 משפחות לבנים המוגדרים משפטית כ"תלויים בחבר", ובכלל התנועה הקיבוצית כ-2000 משפחות כאלה.

לאחרונה, מעיד היו"ר, גדעון פלס (מחניים), "החלו קיבוצים להיעזר בנו גם בבניית הסכמים המסדירים את מערכת המחויבות ההדדית שבין חבר קיבוץ עם מגבלות לבין קיבוצו בעידן השיוכים למיניהם, דירות ונכסים, ומה הם זכויות וחובות הצדדים. הם עושים זאת על רקע שינויים באורחות החיים בקיבוצים, וריכוז מאמצים בתחום הבטחתם של בעלי הצרכים המיוחדים ("אנשים עם מוגבלות"), שבשל מוגבלותם אינם יכולים להתפרנס בכוחות עצמם לכדי חיים בכבוד בהווה ובעתיד".

 

את עיקר פעילות התנועה הקיבוצית וארגון 'אהדה' (שפועל במסגרת המרכז לייעוץ ולשיקום) מקדישים גדעון ואנשיו לתיקונים שנעשו בתקנות הסיווג - תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), שנכנסו לתוקף בראשית 2006. בימים אלה עוסקים עשרות קיבוצים בהתאמת התקנונים שלהם לקראת הגשתם לרשם האגודות השיתופיות, ונושא הבטחת צורכיהם של בעלי צרכים מיוחדים מחייב תשומת לב מיוחדת, ברמה הערכית וברמה המשפטית.

 

 

להרשמה לכינוס לחץ כאן

 

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים