תנועה בהרי הגליל - צוות תנועתי, בראשות המזכיר ולוולה, ביקר ביפתח ויראון
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
הסיור ביפתח

תנועה בהרי הגליל

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 24.3.2009

 

ולוולה: המדינה מתייחסת לפריפריה בבחינת רחוק מהעין רחוק מהלב

צוות תנועתי, בראשות המזכיר ולוולה, ביקר בקיבוצים יפתח ויראון בגליל העליון. במפגש עם חברים וממלאי תפקידים, בהם השתתפו גם ראשי משקי גליל עליון והמועצה האזורית, נסקר מצב הקיבוץ מבחינה כלכלית, חברתית ודמוגרפית.

 

מלווי הקיבוצים מטעם התנועה, אורי הדרי ועמרם לוטן הציגו במצגת סיכום שש-שנתי של מאזני הקיבוצים ומגמות מסתמנות בכלכלה ובדמוגרפיה. עוד נדונו השפעות המשבר הכלכלי על פרנסת הקיבוצים בתעשייה ובחקלאות, מצב הפנסיה, היבטי ביטחון סוציאלי ומסלולי קליטת חברים חדשים, והועלו נושאים בהם נדרשת עזרת התנועה מול גורמי מדינה.

 

בהתייחסו לקשיי הקיבוצים להתיר חסמי בירוקרטיה והתנגדויות של מינהל מקרקעי ישראל לתוכניות פיתוח בקיבוצים תקף ולוולה את משרדי הממשלה שמעכבים את פיתוח הקיבוצים. "לצערי מדינת ישראל מחולקת למדינת גוש דן ולמדינת הפריפריה, אליה מתייחסים גורמי השלטון בבחינת "רחוק מהעין רחוק מהלב". יישובי הפריפריה, בצפון ובדרום, מחזיקים את קו הגבול והמדינה צריכה לסייע לנו לפתחם ולהעצימם מבחינה כלכלית וחברתית", אמר.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים