מבזק כלכלה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
איתמר שוויקה

מבזק כלכלה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 23.3.2009

 

בית, בקיבוץ: בנושא של משכנאות לבניית בית בשטח הקיבוץ, "מצלצלים בפעמון" אנשי אגף הכלכלה ומבקשים מקיבוצים שטרם העבירו לברית פיקוח את רשימת החברים נכון ליום 1.1.2006 לעשות זאת כמה שיותר מהר. ללא כל רשימות הקיבוצים לא נוכל להתחיל בנוהל, מעדכן איתמר שוויקה.

 

פרנסה: לאחרונה התבשרו קיבוצים על תקנות לפיצויים על נזקים למבנים ולעסקים ביישובי עוטף עזה. אך אליה וקוץ בה - בתקנות לא נכללו סעיפי פיצוי לענפי חקלאות שלא במסגרת יישובי עוטף עזה. הסיבה: משרד החקלאות ופיתוח הכפר מנהל משא ומתן עם רשות המסים כדי להגיע להבנות בנושא זה. עמדת אגף הכלכלה בנושא היא שבמידה ולא יצלח מהלך ההבנות עם רשות המסים יש לבחון עשיית צעדים דרסטיים חד-צדדים וסירוב קבלת התקנות ללא סעיפי פיצוי על נזקים לחקלאות. 

 

חוזה משבצת לדורות: רפי עשת, איש הקרקע, מעדכן בנושא חוזה משבצת – חתימה לדורות, נושא שמטריד קיבוצים רבים: נוהל חתימת חוזה משבצת לדורות ליישובים החקלאים קובע, כי בקיבוצים לגביהם הוגדרה המשבצת על ידי המרכז לרישום משבצות חקלאיות והקיבוץ חתם על אותה מפת משבצת, יש להעביר את המפה למחוז משרד החקלאות אליו משתייך הקיבוץ. על המחוז והקיבוץ להגיש את מפת המשבצת לאישור "ועדת הקרקעות העליונה" ברשות לתכנון במשרד החקלאות.

עשת מסביר כי ועדת הקרקעות העליונה היא מוסד סטאטוטורי הממליץ בפני ממ"י על הקצעת קרקעות המשבצת בחוזה חכירה ארוך טווח לדורות בתנאי נחלה. בהיעדר המלצת הוועדה אין ממ"י חותם חוזים ארוכי טווח/לדורות לגבי קרקע חקלאית בפטור ממכרז.

קיבוצים אשר סיימו הכנת מפת האינוונטר הקרקעי הגדירו את המשבצת החקלאית של הקיבוץ, כאמור לעיל. עליהם לפנות למחוז משרד החקלאות אליו משתייך הקיבוץ ולעלות מפת המשבצת החתומה לדיון ואישור ועדת הקרקעות העליונה.

עומר ברנע

אשראי לקיבוץ: עלויות המימון עלו מאוד בחודשים האחרונים למרות הירידה החדה שהייתה בריבית בנק ישראל. בנוסף, הבנקים מעמידים קשיים רבים בהעמדת הלוואות וקווי אשראי לעסקים ולקיבוצים שמבקשים הלוואות לפעילות השוטפת ולביצוע השקעות.

איש האגף, רו"ח עומר ברנע, מגלה כי בחודשים האחרונים פנו מספר גורמים שהציעו להעמיד אשראי לקיבוצים ולעסקים. חלקם מתוך קרנות המיועדות למטרות כאלה וחלקם במסלולים עוקפי בנקים, כגון פקטורינג ואחרים. מכיוון שאת הפעילות הכלכלית אפשר להאט, אבל אי אפשר לעצור לחלוטין, ולעתים נדרש מימון ממקורות חיצוניים, ייתכן ובמידה ואתם פונים אל הבנקים ונתקלים בסירוב, תוכלו להיעזר בנו בהפניה לאותם מקורות מימון. כמובן, מציע ברנע, שבכל מקרה יש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לפני הגשת הבקשות למימון.

 

ניכוי שירותים בעין: בנושא תשלומים שוטפים לחברים אומר עומר כי מדי פעם מגיעות אלינו פניות של חברים בקיבוצים שטוענים כי הקיבוץ מנכה מהתשלום החודשי שהם זכאים לו, תשלומים על חשבון שירותים, מבלי שהם אישרו את הניכוי ומבלי שהם משתמשים באותם שירותים. אנו חוזרים ומזכירים כי אין לנכות מהתשלומים שהחבר זכאי להם תשלומים כלשהם מבלי שהחבר נתן את הסכמתו לכך.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים