על הפרק: התייעלות - בבית התנועה הקיבוצית
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
אפרים שפירא
על הפרק: התייעלות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.3.2009

 

 

 

 

אגפי ומחלקות התנועה לא חרגו ועמדו בתקציב השימושים ב-2008. כך עולה מדו"ח סיכום פעילות 2008 שהציג אפרים שפירא, הגזבר, לחברי מזכירות התנועה בראשית השבוע.

מהדו"ח עולה כי סך הוצאות מחלקות ואגפי התנועה הסתכמו בשנת 2008 ב-18.443 מיליון ₪, מעט נמוך מתקציב השימושים שהוקצה לפעילותם- 18.519 מיליון ₪.

 

למרות זאת, בתחום גיוס המקורות למימוש ההקצבות לכל גופי התנועה (כולל תנועות הנוער וגופי תרבות וחינוך) קיים עדיין קושי גדול, וצפי לגירעון של כ-7 מיליון ₪ בתקציב 2009.

 

בישיבת המזכירות הציג מזכיר התנועה, ולוולה, מתווה כללי לתuכנית התייעלות שנובעת מהגירעון הצפוי. התuכנית תוצג במלואה בכינוס מועצת התנועה בחודש מאי. במסגרת ההתייעלות שמבקשת התנועה לעשות נבחנות כל פעילויות התנועה, תבוצע סינרגיה בין מחלקות התנועה, יעשה קיצוץ בכוח אדם, ונבחנת אפשרות להעלות מחיר שירותים שנותנת התנועה לקיבוצים.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים