מקום טוב באמצע - צוות בראשות מזכיר התנועה, ולוולה, ביקר בעין שמר ובגבעת חיים מאוחד
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
ולוולה וחדוותי בעין שמר

מקום טוב באמצע

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 10.3.2009

 

 

צוות בראשות מזכיר התנועה, ולוולה, ביקר בקיבוצים עין שמר וגבעת חיים מאוחד.

 

הביקור כלל סיור בקיבוץ ומפגש עם ממלאי תפקידים בתחומי קהילה וכלכלה בו הוצגו פירוט הפעילויות העסקיות של הקהילה ושל מגזר העסקים.

 

עין שמר בן 82, מתנהל כשיתופי, הצבעה על שינוי אורחות חיים צפויה בתוך מספר חודשים. הקיבוץ קולט בניו לחברות, מהלך שיתפוס תאוצה לאחר ההצבעה. אוכלוסיית הקיבוץ מונה כ-650 נפשות, בתוכה 350 חברים (שליש מהם בגיל פנסיה). הכנסות הקיבוצים מגיעות מתעשייה, חקלאות, מוזיאון ויזמויות עסקיות. לקיבוץ מערכת חינוך ופעילות תרבותית ענפה.

 

ולוולה הביע התפעלות מהתנהלות הקיבוץ והנהגתו, ציין את הדאגה לרווחת החברים היום, ובמסגרת חצר עין שמר הישנה לשימור ההיסטוריה וימי ראשית הקיבוץ. "עם שאינו שומר על עברו גם עתידו לוט בערפל", ציטט את אמרתו של יגאל אלון בהתייחסו לטיפוח הקיבוץ את חצר עין שמר הישנה ומוזיאון הטרקטורים.

 

גבעת חיים מאוחד מתנהל לפי מודל "רשת ביטחון". סגירת החוב לבנקים "הסיר שלשלאות" שכבלו את הקיבוץ, והוחש מהלך לצמיחה דמוגרפית (שנעצר מאז 2002) - קליטתם לחברות של עשרות בני קיבוץ שגרים בקיבוץ במעמד של תושבים.

 

בפגישה נדונו בעיות עמם מתמודד הקיבוץ - תשתיות פיזיות ישנות ורעועות, מכסות מים, הסדרי שינוי ייעוד קרקע וחכירה לדורות,

 

את הביקור בקיבוצים ארגנו עמרי כנען ועדי רוזנטל, מלווי קיבוצים אזור גרנות מטעם התנועה.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים