דבר השופט - ספר של ד"ר רן חכים מרמת השופט: "הקיבוצים בישראל - מבט היסטורי כלכלי"
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

דבר השופט

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 26.2.2009

 

 

ספרו של ד"ר רן חכים (בן וחבר רמת השופט) "הקיבוצים בישראל - מבט היסטורי כלכלי" מבוסס על עבודת דוקטורט שהציג, ובה ניתוח היסטורי-כלכלי חלוצי של הקיבוצים בישראל מהקמתם ועד שנת 2001.

 

בספר מודגשים מימון הקמתם, התפתחותם, והמשברים הכלכליים שעברו קיבוצים במשך השנים. כמו כן בוחן הספר את הקיבוצים כ"מוצר ציבורי" ושואל האם ככאלה, הגיעו לסוף דרכם. בחלקו הכלכלי, מנתח הספר דו"חות כספיים של מצרף הקיבוצים 1934-2001, ולוחות ותשריטים רבים.

 

בסיכום, קובע המחבר כי אין כאן מקרה של "חלום ושברו", וכי הקיבוצים בישראל תרמו תרומה היסטורית וכלכלית חשובה להישג הציוני של גאולת הארץ והקמת המדינה.

 

את הספר ניתן להזמין ביד יערי-גבעת חביבה.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים