מורה נבוכים - התנועה הפיצה לקיבוצים אוגדני זכויות חברים בקיבוץ המתחדש (המסמכים נמצאים באתר - אגף חברה)
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

מורה נבוכים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 24.2.2009

 

 

התנועה הפיצה לקיבוצים אוגדני זכויות חברים בקיבוץ המתחדש (כל המסמכים שנמצאים באוגדן נמצאים גם באתר האינטרט - אגף חברה )

 

השבוע נשלחו מאגף החברה בתנועה הקיבוצית למזכירויות כל הקיבוצים מאות אוגדנים שכותרתם "המלצות התנועה הקיבוצית בעניין אוכלוסיות מיוחדות בקיבוץ".

האוגדן מכיל ריכוז מסמכים שאושרו בשנים האחרונות במוסדות התנועה - מזכירות ומועצה, באשר לזכויות חברים בקיבוץ ששינה סיווגו ל"קיבוץ מתחדש", או כזה הנוהג כקיבוץ מתחדש.

 

באוגדן מסמכים הנוגעים לזכויות גמלאי שעבר מקיבוץ לקיבוץ אחר, מעמד וזכויות אוכלוסיית הגמלאים, מעמד משפחות חד-הוריות בקיבוץ המתחדש, מעמד אלמנות או אלמנים בגיל העבודה, המלצות "ועדת דולב" לבחינת מעמדם של חברים קיבוץ ובני קיבוץ עם מוגבלות, הסדר העברת תגמולי משרד הביטחון לנכי צה"ל חברי קיבוץ והנגשה בקיבוץ.

 

רבקה וילנד, מנהלת אגף החברה, הסבירה כי האוגדן נשלח תחילה למזכירות, ועל פי בקשה פרטנית גם לחברים. התנועה כגוף מרכזי מלווה את תהליכי השינוי, בין היתר בלימוד התהליכים ותוצאותיהם, באיסוף מידע והפצתו, בסיוע להפחית טעויות ולהעצים הצלחות, וכל זאת במטרה לשמור ולחזק בקיבוצים מדדים של ייצוב וצמיחה כלכלית, חברתית ודמוגרפית. עם זאת, אומרת וילנד, תהליכי ה'שינוי' גם גבו מחיר אישי אצל חלק מהחברים, ומטרת המסמכים שרוכזו באוגדן, כחלק מתפקיד התנועה לשמור על החבר ולהאיר על זכויותיו.

 

כל המסמכים שנמצאים באוגדן נמצאים גם באתר האינטרט של אגף חברה שנמצא באתר הקיבוצים

 

לאתר אגף חברה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים