תחומי האחריות והגדרת תפקידי מרקי לוי כמנכ"ל התנועה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
מרקי לוי

תחומי האחריות והגדרת תפקידי מרקי לוי כמנכ"ל התנועה

מרקי לוי, מזכ"ל התנועה – 15.2.2009

 

חברים וחברות יקרים,

  

עם כניסתי לתפקיד מנכ"ל התנועה אני מבקש להעביר לידיעתכם את תחומי האחריות והגדרת תפקידי כמנכ"ל התנועה.

 

1.         אחריות לניהול שוטף של מערכות תנועתיות עפ"י תוכנית העבודה שהוגדרה ואושרה במזכירות התנועה.

2.         יצירת אינטגרציה (סינרגיה) בין כלל האגפים והמערכות התנועתיות.

3.         אחריות כוללת לניהול כוח האדם העובד בתנועה.

4.         בקרה ומעקב על ביצוע החלטות המזכירות והמועצה.

5.         אחריות שוטפת על מנהלי האגפים וכתובת ניהולית לעובדי הבית.

6.         אחריות על מערכות הבית (הנהלת הבית).

7.         אחריות על נהלי התקשרות עם גורמי חוץ מקצועיים כגון יועצים חיצוניים, קבלני משנה וכדומה, ע"ב המלצות מבקר התנועה שיאושרו ע"י המזכירות.

8.         שותף בתהליך התייעלות מערכת התנועתית והתאמתה למציאות, גם מבחינת מקורות וגם מבחינת שימושים - צוות זה הינו בראשות מזכיר התנועה.

9.         אחריות על בקרה ושימוש בתקציב התנועה בשיתוף פעולה מלאה עם מנהלי הכספים וועדת התקציב.

10.       אחריות על מימוש המלצות מבקר התנועה.

11.       ריכוז אחד מצוותי ההיגוי המבקר בקיבוצים.

 

אני מודע לכך שנחוץ פרק זמן כדי להתרגל לשינוי מבנה ארגוני, עם שילובו של תפקיד חדש, שלא היה קיים במבנה הקודם של שני מזכירים (דו-ראשי).

 

אני מאמין שהמבנה החדש (הנוכחי) הינו נכון ומתאים ביותר למציאות של תנועה אחת - מזכ"ל כראש המערכת ותחתיו מנכ"ל האחראי על ניהול המערכת בתוך הארגון.

 

אין לי ספק שאזכה באמונכם וביחד נקדם ונחזק את מעמדה של התנועה בפני קיבוציה ונבצע טוב יותר את משימותיה הציבוריות.

 

מרקי

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים