תוצאות הבחירות בתנועה הקיבוצית
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
תוצאות הבחירות בתנועה הקיבוצית 

 

מצורפות בזה תוצאות הבחירות בתנועה הקיבוצית בקבצי אקסל

 

תוצאות הבחירות עפ"י קיבוצים
תוצאות הבחירות עפ"י מפלגות
תוצאות הבחירות בקיבוצי התק"ם - במספרים
תוצאות הבחירות בקיבוצי התק"ם - באחוזים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים