תנועה בשטח - והפעם: בניר יצחק, דן ועין זיוון - סיור הצוות התנועתי
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

תנועה בשטח - והפעם: בניר יצחק, דן ועין זיוון

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 9.2.2009

 

מפעל השוקולד

מתוק לו, מתוק. עין זיוון

 

הקיבוץ הראשון (באמצע שנות ה-90') שהנהיג שכר דיפרנציאלי אירח את אנשי התנועה למפגש עם הנהגת הקיבוץ. המפגש התקיים במסגרת סיורי יום ב' בקיבוצים, של צוותי היגוי תנועתיים. את הביקורים מארגנים אנשי אגף רכזים-מלווי קיבוצים, והם כוללים שיחה, לשמוע ולהשמיע, הצגת תמונת מצב הקיבוץ מבחינה כלכלית וקהילתית, העלאת בעיות עמם מתמודד הקיבוץ ונושאים בהם נדרשת התנועה לסייע לקיבוץ.  

 

עיו זיוון קיבוץ קטן, במרכז רמת הגולן. 136 נפשות, 60 חברים – כולל 5 הבנים שהתקבלו לחברות לאחרונה. יעדי הקיבוץ, שמתנהל כקיבוץ מתחדש, הם טיפול וקידום תהליכי שיוך דירות ושיוך נכסים, קליטת חברים, ויציבות כלכלית. הענף המרכזי של עין זיוון הוא נשירים. מלבדו – כרם, שהורחב כבר ל-800 דונם, ופרדס קטן, לולי פטם, חדרי אירוח, מפעל השוקולד, רפואה אלטרנטיבית, סדנאות, יקב קטן, תחנת דלק, ורעיונות לפיתוח תעשייה ועסקי תיירות. מצוקה גדולה של מקורות מים עקב שנות שחונות מגשם. אלון יפה, מנהל קהילה, ביקש שעין זיוון תירשם בתנועה כקיבוץ בסדר עדיפות גבוה לסיוע. הצורך הדחוף הוא רפת (כניסה לשותפות), תעשייה, מים לאמצעי ייצור ושדרוג תשתיות.

 

ולוולה: קליטת חברים לקיבוץ היא משימה עיקרית, כמו מציאת מקורות תעסוקה לחברים ולמצטרפים חדשים. בנושא פיצוי על קיצוץ מכסת המים ביקש מהנהלת הקיבוץ להעביר מכתב ובו תמצית הנושא והוא ינסה ליזום פגישה דחופה עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ומנכ"לית משרדו. בנושא פיתוח תיירות המליץ להיעזר במיקום הקיבוץ- מרכז רמת הגולן המאפשר להשיג סיוע והטבות. ולוולה סיים דבריו בחשיבות שמירת ערכי הליבה - עזרה הדדית ורשת ביטחון.

 

זורמים. דן

 

פגישה מרובת משתתפים של צוות התנועה הקיבוצית, עם הנהלת קיבוץ דן, כרמלה (מזכירה), אורלי (מנהלת קהילה), עמית (מנהלת עסקית), ראובן (יו"ר הנהלה כלכלית), אביהו (יועץ שיוך הדירות וצמיחה דמוגרפית), אבשלום, דוד, אלישע, נורית, עמירם, יוסי, עירית ויגאל שממלאים תפקידים בקהילה וצוותי פנסיה ותשתיות.

 

קיבוץ דן חוגג השנה 70 להיווסדו. אוכלוסיית הקיבוץ מונה 187 חברים, 75 בנים בוגרים, 20 חיילים, 45 תושבי קבע ו-107 ילדים. רשת ביטחון יושמה ב-2004. פנסיה תקציבית לגמלאים משולמת לפי "הבסיס" המתחייב, עוסקים בשיוך דירות, בצמיחה דמוגרפית - קליטה במעמד חברות בעצמאות כלכלית. המצטרפים יהיו חברים באגש"ח, לא יהיו זכאים לחלוקת רווחים, לא יהיו מחויבים לתשלום מס פרוגרסיבי ולכן גם לא ייהנו מרשת ביטחון, אך ישלמו מס לקרן עזרה הדדית. המגזר העסקי מורכב מתעשייה - "דן פל", "דן טק" ו"דגי הדן". חקלאות - מטעי אבוקדו, הדרים ואפרסמון, גד"ש ומכוורת.

 

ולוולה, מזכיר התנועה, ציין כי מרבית הקיבוצים עוסקים כיום בצמיחה דמוגרפית, והמלצת התנועה היא קליטה לחברות בתוך הקיבוץ. המשבר העולמי בכלכלה פוגע בכלכלה הקיבוצית שרשמה קיטון משמעותי בהכנסות וברווחיות בשנה החולפת. הדבר מחייב עצירת השקעות וזהירות רבה בהתנהלות. התנועה יוצאת לסדרת כינוסים אזוריים על דרכי התמודדות עם המיתון והשפעתו על הקהילה וכלכלת הקיבוץ.

 

נושאים נוספים אליהם התייחס הם תשתיות פיזיות, פנסיה וביטחון סוציאלי לחברים, ופירט תחומים ונושאים בהם עוסקות מחלקות התנועה.

 

קיבוץ קיבוץ. ניר יצחק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדי ניר יצחק וכרם שלום. טוב ש.כ.ן קרוב. מתוך אתר הקיבוץ

 

בניר יצחק,  הדרומי, ביקר צוות שכלל את גברי ברגיל (מזכיר), מרקי לוי (מנכ"ל נכנס), איציק (מלווה תנועתי באזור), עמרי (אגף רכזים), תמי (צמיחה דמוגרפית) ואיתמר (כלכלה). מניר יצחק השתתפו חווה וצבי רוזנטל, אילנה אבין, שושק'ה, נסטור דן-מנהל כספים, אלה פוקס-מנהל קהילה, ליטו חנציס - מנהל מש"א ויגיל אבין -מזכיר כללי.

 

תחילת המפגש בסקירת הקיבוץ. ניר יצחק נוסד ב-1949, והוא קרוי על שמו של יצחק שדה, מפקד הפלמ"ח. מתנהל כקיבוץ שיתופי, גדול. 380 חברים ומועמדים, ו-220 ילדים ובני נוער. לקיבוץ תעשייה (בקשיים) בשותפות עם קיבוץ סופה "כימדע" (מוצרים בתחום כימייה אורגנית) ו"פולישק" (רשתות לחקלאות, הגנת הצומח ושיפור תנאי גידול), והייטק - "בקסופט". לקיבוץ שותפות חקלאית - "ש.כ.ן" - עם קיבוץ שכן, כרם שלום, וביחד מעבדים 25,000 דונם בנגב המערבי, ומגוון יזמויות כמו חריטה, אדריכלות, מחשבים, קוסמטיקה, צילום ועיצוב גרפי, רפואה משלימה ועוד. בשיחה הועלו מספר דילמות באשר לאורחות החיים עמם מתמודדת הנהגת הקיבוץ.  

   

משתתפי הפגישה מטעם התנועה ציינו אווירה מיוחדת, "תחושה של פתיחות ושיתוף בסוגיות שעומדות על סדר היום בקיבוץ - חוזקה שתעזור להתמודד עם קשיים - בכלכלה ובעצירת עזיבת חברים ומאמצי קליטת חדשים. נמסרו דיווחים על מהלכים שמקדמת התנועה לפיצוי על נזקים - ישירים ועקיפים - כתוצאה ממבצע "עופרת יצוקה", פיצוי על קיצוץ מכסות מים לחקלאות, והלוואות שיכון (משכנתה) לחברי קיבוצים.

 

בהתייחסו לשאלה בנושא, התייחס גברי לנושא "קיבוצי ההטלות" - מחויב לנושא, ולקח על עצמו להביאו לסיום מוסכם על הצדדים. באשר לקרן חבצלת אמר כי היא יודעת, למרות צמצום הכנסות, להעביר 4 מיליון ₪ מדי שנה לפעילויות תנועתיות בתחומי חינוך ותרבות. הקשר קיבוץ - תנועה רחב יותר מאשר בעלי תפקידים עם היועצים או מלווים אזוריים. יש טיפול מערכתי מקיף בתחומי אינטרסים לכלל הקיבוצים, ישנן מחלקות שעובדות ישירות מול ממלאי תפקידים בקיבוץ, או מול החבר היחיד. "ניר יצחק הוא לא קיבוץ במשבר, אלא קיבוץ שמתמודד עם אתגרים רציניים מאד שאם לא יטופלו - אז הוא יגיע למשבר. יש דברים שלא מספיק רק לעסוק בהם, יש רגע בו צריך לקבל החלטות ולהתקדם", ציין ברגיל. "קליטת צעירים היא בעיה אסטרטגית שחייבים לפתור, וחשוב שתיעזרו במטה לצמיחה דמוגרפית בבניית התהליך. הפתרון הוא בקליטת צעירי הקיבוץ. ניר יצחק הוא קיבוץ נהדר מכל הבחינות" סיכם ברגיל.

 

איציק עוז, מלווה קיבוצי האזור מטעם התנועה, הציע לניר יצחק להיפתח למערכות חיצוניות, להעיז ולהתמודד ולהחליט החלטות שיתנו פתרון לאתגרים עומדים בפני הקיבוץ בעת הזו.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים