היסטוריה בקיבוצים: הושלם איחוד התנועות הקיבוציות עם היבחרו של זאב (ולוולה) שור למזכיר יחיד לתנועה הקיבוצית כולה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

היסטוריה בקיבוצים: הושלם איחוד התנועות הקיבוציות עם היבחרו של זאב (ולוולה) שור למזכיר יחיד לתנועה הקיבוצית

 אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 25.1.2009

לראשונה מאז אוחדו בשנת 2000 שתי התנועות הקיבוצית- תק"מ (התנועה הקיבוצית המאוחדת) וקבה"א (הקיבוץ הארצי), יעמוד מזכיר אחד בראשות התנועה המשותפת- זאב (ולוולה) שור, שנבחר לתפקיד בכינוס מועצת התנועה הקיבוצית. בשנים האחרונות איחדו שתי התנועות את פעילויותיהן ומיזגו נכסים.

עבור שור תהיה זו קדנציה שנייה כמזכיר התנועה הקיבוצית. בנוכחית יכהן מזכיר יחיד לתנועה המשותפת. את הקדנציה הראשונה מילא שור בשותפות עם גברי ברגיל, המסיים שתי קדנציות בחודש הקרוב. לתפקיד מנכ"ל התנועה נבחר מרקי לוי, חבר קיבוץ זיקים.

זאב (ולוולה) שור, חבר קיבוץ עין גב, אמר לאחר בחירתו "אהיה המזכיר של כולם, ואפעל  לטובת כל הקיבוצים, ללא קשר לשיוכי עבר לתנועת אם זו או אחרת". בהתייחסו לאתגרים מולם ניצבת התנועה הקיבוצית אמר שור כי "אלו רבים ואנו נמצאים בתקופת של משבר עולמי בכלכלה, האטה בפעילות הכלכלית במשק הישראלי, והשפעת אלה על כלכלת הקיבוצים, הנשענת ברובה על תעשייה וחקלאות. "בכוונתי להמשיך, כמו בקדנציה הראשונה, לפעול למען שמירת וקידום אינטרס המגזר הקיבוצים תוך שיתוף פעולה עם מועצות אזוריות וארגונים כלכליים אזוריים, ולהרחיב את הקשר עם הקיבוצים- גדולים כקטנים, עם הנהגות וחברי הקיבוצים" אמר.

בהתייחסו לתכנית העבודה אותה יפעל לקדם, הצהיר ולוולה כי פנסיה, ערבות הדדית והבטחת ביטחונם הסוציאלי של החברים בקיבוצים יעמוד בראש סדר היום התנועתי. נושאים נוספים בהם ימשך טיפול הם צמיחה דמוגרפית וקליטת חברים חדשים בקיבוצים, הסדרי חובות פרטניים לקיבוצים במשבר, וליווי כל הקיבוצים, ובתוכם דגש מיוחד על קיבוצי עוטף עזה שסופגים בשנים האחרונות את ירי חמאס מרצועת עזה.

התנועה, כארגון נותן שירותים לקיבוצים ומייצגם מול רשויות מדינת ישראל, ניצבת מול אתגרים גדולים, אנו מצווים להתייעלות וזאת בהתאם להתרחשויות הכלכליות שמשפעילות על כל המשק בישראל ובעולם.

 

זאב (ולוולה) שור 0525-282759

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים