שמונה בעקבות אחד - השבוע נחתמה סדרה של 8 כנסים תנועתיים בנושא פנסיה בקיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

 

שמונה בעקבות אחד

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 22.1.2009

עו"ד אורי זליגמן

פנסיה בקיבוץ. סרט הסברה

 

השבוע נחתמה סדרה של שמונת כנסים תנועתיים בנושא פנסיה בקיבוץ.

 

השתתפו כ-500 חברים וממלאי תפקידים. בכנסים הוסבר על תקנון פנסיה חדש שגובש ויומלץ לקיבוצים, ומה חייב קיבוץ להקציב לחבר גמלאי.

 

שני כנסים - בגליל עליון ובמשקי דרום - צולמו ונערכו לסרטון אותו ניתן לראות באתר התנועה הקיבוצית באינטרנט.

 

מוזמנים לאתר את הסרטונים, ולצפות. עורכת האתר, אירית בר נתן (052-2339503) תשמח לסייע לאתר את הסרטים. 

 

סרט - תקציר כנס פנסיה תחילה גליל עליון
סרט - תקציר כנס פנסיה תחילה במשקי דרום
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים