התנועה החלה בבדיקת נזקים לחקלאות, תעשייה ותיירות בקיבוצים שנפגעו בעת "עופרת יצוקה"
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
שוויקה. היום שאחרי

התנועה החלה בבדיקת נזקים לחקלאות, תעשייה ותיירות בקיבוצים שנפגעו בעת "עופרת יצוקה"

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 18.1.2009

 

 

 

 

צוות יגבש הצעה לחבילת פיצויים על נזקים ישירים ועקיפים  

 

מבצע עופרת יצוקה כבר מאחורינו, השפעותיו עדיין ניכרות. מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור הנחה את אגף הכלכלה להכין עבודת מטה לבדיקת מידת הנזק ברכוש לקיבוצים ולעסקים בקיבוצים, ולהכין בקשה לחבילת פיצויים עבור נזקים ישירים לרכוש, לחקלאות, לתעשייה ולתיירות.

 

איתמר שוויקה מרכז את הטיפול בנושא מטעם אגף הכלכלה, ביחד עם דדי רובינשטיין (נירים), מנכ"ל משקי הנגב. במכתב ששיגרו בראשית השבוע לרכזי משק בקיבוצי עוטף עזה המליצו השניים לקיבוצים לתעד כל נזק שנגרם, כולל צילום הנזק לפני קריאה לשמאים ולתיקון הנזק.

 

בתחום נזקים ישירים לחקלאות שנגרמו על-ידי צ.ה.ל. המליצו לתעד בצילום את הנזק, ולבדוק את זהות היחידה שגרמה לנזק. את נושא התיעוד המצולם הם מסבירים בכך שהדבר עשוי למנוע ויכוחים מיותרים עם הצבא לכשיתחיל תהליך הפיצוי. כל קיבוץ יפעל להגשת תביעה בדרכים הידועות לו ובעזרת היועצים המקצועיים המתאימים (שמאי, עו"ד וכו').

 

לדבריהם, מנגנון פיצוי על נזקים עקיפים לחקלאות עדיין לא מוסכם. הכוונה להעתיק את מנגנון הפיצוי כפי שהיה במלחמת לבנון ה-2. המטרה להגיע להסכמות על הקמת מתווה בנוהל "מסלול ירוק". צוות בראשותו של יואב מורג, מנהל מחוז דרום של משרד החקלאות, אמור להיפגש אתנו כדי להגיע להבנות על גובה הפיצוי הנורמטיבי לכל גידול וגידול. גם בתחום זה ממליצים איתמר ודדי לתעד כל אירוע, הפרעה ונזק כולל מיקום השטחים והשדות שנסגרו או שהוגבלה התנועה והכניסה אליהם, עקב דרישות הצבא. דדי רובינשטיין מנכ"ל משקי הנגב מרכז את תחום הפיצויים החקלאיים.

 

תחום הפיצויים העקיפים בתעשייה ובתיירות יעשה באחריות איגוד התעשייה הקיבוצית. ביחס לעבר, אנחנו מנסים לשפר מספר תחומים, ביניהם הכרה בענפי שירות בקיבוצים כעסק לכל דבר ועניין, אובדן ימי עבודה עקב ריבוי אזעקות, וקביעת גובה יום עבודה לפיצוי עבור חברי קיבוצים.

 

מומלץ אף לרשום כל יום את מספר ההפעלות של "צבע אדום", או כל אזעקה אחרת שנשמעה. עדכונים נוספים יימסרו בשבועות הבאים, ובינתיים מוזמנים ליצור קשר עם איתמר בטלפון 050-5532133 או itamar@tkz.co.il

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים