עושים שמח בנגב - ביקור התנועה בקיבוץ אור הנר
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

עושים שמח בנגב

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.12.2008

 

קיבוץ אור הנר

רווחיות מרשימה, ביטחון סוציאלי לחברים, ועכשיו רוצים באור הנר לקלוט "בכל דרך אפשרית". רשמי ביקור צוות תנועתי 

 

אור הנר שבנגב המערבי קיבל את מזכיר התנועה, ולוולה, וצוותו, בחמימות. ארוחת צוהרים משובחת בחד"א ונסיעה לביקור במפעל "אורניט" שעברה דרך שדרת פסלים מרשימה. ולאחריו ביקור בבית האריזה מיון לגזר והתכנסות במועדון הקיבוץ למפגש עם חברים.

 

המפגש במועדון התקיים עם הנהגת הקיבוץ וחברים. הגר הראייה וערן ורדון, דיווחו כי הקיבוץ מתנהל במודל המשולב. קיימת יציבות במספר החברים - 140 בסוף שנת 2007. אולם מספר הילדים במגמת ירידה, כנ"ל מספר החיילים.

עוברים לרווח

דוח רווח והפסד מראה כי עלייה במחזור ההכנסות בשנת 2007 לעומת 2006. הרווח הגולמי - עלייה של 4 מיליון ₪ ב 2007 לעומת 2006, ו-3 מיליון ₪ עלייה בעודף המשקי ב-2007. גידול בהוצאות הקהילה מוסבר בגידול בסכום ההפרשות לפנסיה. בגזרת הון עצמי ניכרת עליה מתמדת - מהון עצמי שלילי בשנת 2003 להון עצמי  חיובי של 30 מיליון  שהוא 42% מסך המאזן.

 

באור הנר הוצאות מחיה לחבר נמוכות לעומת האזור וכלל התנועה, מגמה ברורה של הגדלת הרווח משנה לשנה, הגדלה בהיקפי הפעילות - כלכלת הקיבוץ נשנעת על תעשייה, חקלאות ובית אריזה, עבודת חברים ויזמויות, גידול מרשים בהון העצמי, ירידה בחוב נושא ריבית, עם זאת, עבודה שכירה בקיבוץ ובתאגידיו במגמת עלייה, הוצאות המחיה לחבר נמוכות מהאזור ומכלל התנועה. 

 

בואו בנים

 

הקליטה לקיבוץ היא במספר מסלולים - לתוך הקיבוץ, לשכונת הרחבה ולתושבות. למרות קושי לקלוט משפחות צעירות באזור, מגוון המסלולים ונכונות לקלוט מביאים לקיבוץ  אנשים איכותיים. עודד פלוט (תכנון אסטרטגי במועצת שער הנגב) שיבח את התנהלות הקיבוץ ו"ניסיונות הקליטה מתוך תחושת עוצמה, הן של בני קיבוץ והן של מפוני גוש קטיף". עמיקם אסם ועמרי כנען שיבחו אף הם את מאמצי הקיבוץ לקלוט "בכל דרך אפשרית" והציעו ללוות את המהלך עם ניסיונם בקיבוצים אחרים.

 

ולוולה סיכם והתייחס למצבו הדמוגרפי של הקיבוץ. הוא אמר כי יותר ויותר קיבוצים קולטים חברים חדשים לחברות מלאה והתנועה עברה לצמיחה דמוגרפית. המשבר הכלכלי העולמי וסימני מיתון בישראל הולמים בלא מעט קיבוצים. הרווחיות בתעשייה הקיבוצית ירדה משמעותית, וביחד עם קיצוצי מכסות מים לחקלאות הכנסות הקיבוצים צפויות לקטון משמעותית גם ב-2009. הדבר מחייב אותנו להיות זהירים ולחתוך השקעות.

 

נושאים אותם מקדמת התנועה הם הסדר החזרת חובות לסוכנות היהודית על מחיקה של 51% (התאפשר הודות לכספי תנובה לקיבוצים). כתוצאה מכך בוטל ההסכם המשולש והקרקע לא משועבדת. מקדמים את חוק החלב ושמירה על "מחיר המטרה" ליצרנים, בנושא הקרקע אנחנו מנסים ללכת להסדר של זכאויות בנייה שיהוו את אחד התמריצים לחזרת בנים ובנייה בתוך הקיבוץ. תחום נוסף בטיפול הוא מימון שיקום תשתיות פיזיות כדי להגביר אטרקטיביות לקיבוץ.

 

בסוגיית הפנסיה אמר כי התנועה פועלת לכך שכל הקיבוצים ישלמו לגמלאים לפחות  את הסכום שנקבע וחושב בתקנות הסיווג. קיבוץ שיקציב פחות מסכום זה יזכה לטיפול משרד רשם האגודות השיתופיות.

 

באשר למאגר קולחי שדרות תיקבע פגישה עם שר התשתיות ועם יו"ר קק"ל בכדי לראות כיצד לסייע בפער המימון. באשר למכונות מיון גזר נתאם פגישה עם שר החקלאות ועם שמחה יודוביץ ונראה מה ניתן לעשות.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים