כנס תנועתי - פנסיה לקיבוצי נגב וערבה - הועבר לקיבוץ להב במקום בבית קמה, ב-19.1.09 (באתר סרטים מכנסים קודמים)
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

כנס פנסיה לקיבוצי נגב וערבה בקיבוץ להב!!!

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 18.1.2009

 

עו"ד אורי זליגמן

בגלל מבצע עופרת יצוקה הכנס יתקיים במועדון בלהב ולא בבית קמה - ראו מכתב בהמשך

 

קישור לסרטים שהוקלטו בכנס פנסיה תחילה במשקי דרום ובגליל עליון 

 

בשבעה כנסים אזוריים השתתפו כ-430 חברים וממלאי תפקידים

 

60 משתתפים בכנס פנסיה שישי שערכה התנועה, הפעם לקיבוצי ארגון גרנות, ו-110 משתתפים בכנס דומה שנערך בעמק הירדן, בנושא תשלום קצבת פנסיה מחייבת לגמלאי בקיבוץ.

 

איציק באדר, מנכ"ל גרנות, הדגיש בראשית דבריו את חשיבות הנושא והצהיר על מחויבות גרנות להמשיך לסייע לשמירת ביטחונם הסוציאלי של חברי 41 הקיבוצים השותפים בגרנות. לדבריו, לאף אחד מקיבוצי גרנות אין כיום קושי לעמוד בהתחייבות להקציב פנסיית מינימום (כ-2640 ₪) לחבר גמלאי. באדר ניצל את הבמה כדי לומר שלדעתו תפקידה של התנועה בסוגיית הפנסיה צריכה להיות בהקמת קרן לטיפול במקרי קיצון - במקרה של משבר נקודתי בקיבוץ תיכנס הקרן לפעולה ותקצה סכום כסף לגמלאי אותו קיבוץ. הקרן צריכה להיות מנוהלת באופן כלכלי, ולפעול במקרי קיצון בלבד. זו מטרה שצריך להשיג, יש נכסים ארציים שיכולים להוות תשתית לקרן כזו, נימק הצעתו.

 

דוברים נוספים בשני הכנסים היו ולוולה, ראובן בוימל, יועץ התנועה בנושאי אקטואריה, עמרי כנען, שהציג איסוף נתונים מכלל הקיבוצים על תשלום קצבה לגמלאים, וכמובן - שאלות הבהרה של חלק מהמשתתפים. 

 

עד כה השתתפו בכנסים כ-430 חברים וממלאי תפקידים מקיבוצים שונים. בתוך שלושה שבועות תפרסם התנועה מסמך תקנון פנסיה מקיף שיוצע לקיבוצים. המסמך ייתן, בין היתר, תמונה עדכנית על גובה הקצבה שמחויב קיבוץ לגמלאיו.

 

הכנס האחרון יערך (19/1) במועדון בקיבוץ בית קמה, בשעה 8:30 , לקיבוצים בנגב ובערבה. 

 

 

לכבוד:

קיבוצי ארגון הקניות – משקי הנגב

ממלאי תפקידים – יו"ר, מזכיר, מנהל קהילה, מרכז משק, גזבר

מרכז ו. פנסיה, חברי ו. פנסיה וחברים מעוניינים

 

שלום רב,

הנדון: כנס בנושא הפנסיה

 

במסגרת פעילות התנועה בנושא הפנסיה, התקבלה החלטה בתנועה לקיים כנסים אזוריים בנושא.

 

הכנס יתקיים ביום שני 19.1.09 לקיבוצי ארגון משקי הנגב, במועדון קיבוץ להב, במקום בבית קמה

בסדר היום:

08:30   התכנסות וכיבוד קל

09:00   פתיחת הכנס – דדי – מנכ"ל משקי הנגב

             ראובן בוימל – יועץ התנועה לנושא הפנסיה

             עו"ד מיכי דרורי - נציג המחלקה המשפטית של התנועה – שאלות ותשובות

             עמרי כנען – אגף רכזים – מצגת נתוני פנסיה בקיבוצים

             גברי ברגיל – מזכיר התנועה הקיבוצית

11:30   סיום  דיון משוער

 

נא להפיץ לבעלי התפקידים ולחברי הקיבוץ.

  

בברכה

איציק עוז  יענקלה שצ'רנסקי   אתי פלקסר

רכזי אזור הנגב המערבי הדרום ויהודה

התנועה הקיבוצית

 

סרט - תקציר כנס פנסיה תחילה גליל עליון
סרט - תקציר כנס פנסיה תחילה במשקי דרום
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים