לפעילי התנועה: דגשים לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה-18
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

לפעילי התנועה: דגשים לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה-18 

משה תרשיש, מבקר התנועה הקיבוצית - 1.12.2008

 

                                                                                               1/12/2008

 

לכבוד

פעילי התנועה הקיבוצית

בית התנועה הקיבוצית

 

  

הנדון: דגשים לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה-18

 

על דעת ועדת הביקורת, הנני מביא לידיעתכם את הנהלים הבאים  לקראת הבחירות הקרובות:

 

         א.        שילוט - לא יתלו שום שלטי תמיכה במפלגה ו/או במעומד על כותלי בית התנועה הקיבוצית (פנימי וחיצוני). הדבר מעוגן גם בחוקי עזר עירוניים לפיהם הרשות המקומית ייעדה מקומות מסומנים לתליית שלטים/מודעות/פרסומות.

 

         ב.        פעילות התנדבותית - יש להקפיד כי כל פעילות התנדבותית למען מפלגה ו/או מעומד יהיו אך ורק  ע"ח הזמן הפנוי של הפעילים. אם הפעילות היא בכ"ז ע"ח שעות העבודה,על הפעיל לרשום זאת ב"טופס רישום העבודה" החודשי כיום חופשי!!!.

 

          ג.         שימוש בנכסי התנועה - כל שימוש בנכסי התנועה לרבות השימוש באולמות, משרדים וציוד טכני זה או אחר אסורים  וכפופים לאמור במכתב המצ"ב.

 

בברכה

משה תרשיש

מבקר התנועה הקיבוצית

 

העתקים:

מזכירי התנועה.

חברי ועדת ביקורת.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים