סיכום נתוני הפנסיה בקיבוצים המופרטים: 72% מהקיבוצים כבר הגיעו לסכום המתחייב לפי תקנות הסיווג: מקציבים לגמלאים לפחות 2640 ₪
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

סיכום נתוני הפנסיה בקיבוצים המופרטים: 72% מהקיבוצים כבר הגיעו לסכום המתחייב לפי תקנות הסיווג: מקציבים לגמלאים לפחות 2640 ₪

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 26.11.2008

 

למצגת על הפנסיה בקיבוצים

 

מאיסוף נתונים שערכו אנשי אגף רכזים-מלווי קיבוצים בתנועה הקיבוצית בכל קיבוצי התק"צ נמצא,  שב-72% מתוך 152 קיבוצים מתחדשים (קיבוצים המתנהלים במודל "רשת ביטחון"- הפרטות, שכר מדורג לחברים ומהלכי שיוך) מקציבים לחבריהם הגמלאים, קצבה בגובה של לפחות 2640 בחודש - הסכום הנדרש לפי תקנות הסיווג לקיבוץ מתחדש (35% מהשכר הממוצע במשק).

בתנועה הקיבוצית הדגישו כי הסכום לא כולל קצבת ביטוח לאומי מהמדינה, ושירותים ב"שווה כסף" שמספק הקיבוץ לחבריו.

מהנתונים עולה כי 28% מהקיבוצים טרם הגיעו לגובה הקצבה הנדרשת, אך רבים מהם ציינו כי בתקציב הקהילה ב-2009 יקציבו את הסכום הנדרש לסגירת הפער.

המידע נמסר בכנס שערכה התנועה הקיבוצית, בהשתתפות רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, במטרה ליידע קיבוצים על זכויות הפנסיונרים בקיבוץ. השוואת הנתונים התבצעה רק בקיבוצים במודל "רשת ביטחון" עם חברים בגיל הפנסיה. הם לא כוללים קיבוצים במודל שיתופי, משולב, וקיבוצים מתחדשים צעירים בהם אין עדיין פנסיונרים.

מהתנועה הקיבוצית נמסר עוד, כי נתוני הפנסיה ב-2008 מתבססים על תקציבים שהוכנו בקיבוצים בשנת 2007 כאשר הקצבה המחייבת הייתה עדיין רק 2400 ₪ בלבד.

 

* סך האוכלוסייה הקבועה בקיבוצים היא כ-100,000 נפשות. היקף אוכלוסיית הגמלאים היא כ-12,000 נפשות.

 

לסקר המלא: עמרי כנען  050-7677913

 

למסמך זה כמסמך וורד כולל דיאגרמה - לחצו כאן
למצגת על הפנסיה בקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים