יוצאים לאור - צוות תנועתי ביקר בקיבוץ מסדה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
ולוולה שור
יוצאים לאור

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 26.11.2008

צוות תנועתי ביקר בקיבוץ מסדה. אחרי שנות המשבר, התאוששות וציפייה לצמיחה דמוגרפית

 

צוות תנועתי בראשות ולוולה, מזכיר התנועה, ערך ביקור בקיבוץ מסדה שבעמק הירדן. קיבוץ מסדה היה שרוי במשבר קשה שהחל - חברתי וכלכלי - לפני כ-15 שנים. כיום ניכרת התאוששות במספר תחומים. תחילת הפגישה עם בעלי תפקידים בקיבוץ בהצגת ריכוז נתוני דוחות כספיים של חמש השנים האחרונות.

 

מהנתונים שהציג אורי שמיר (גינוסר), מלווה קיבוצי האזור מטעם התנועה, עולה כי מספר החברים והילדים קטן והולך ופוחת עם השנים. בכלכלה - מחזור הכנסות נמוך, קיים עודף נמוך מחקלאות, רמת חיים נמוכה של חברי הקיבוץ בהשוואה לקיבוצים מופרטים בתנועה, הון עצמי חיובי וחוב קטן יחסית ההולך ופוחת עם השנים, הנכסים נשחקים והתזרים מפעילות שוטפת נמוך מאוד.

 

אבי ברג, רכז המשק, הציב את הבעיה הדמוגראפית בראש סדר היום. במסדה 104 חברים, 36 מעל גיל 67, ממוצע הגילאים - 60. סדר היום של ההנהלה החדשה במסדה: פנסיה, שיוך דירות, הסדר עם הבנקים רשת ביטחון. נכון ל-2008: בוצע הסדר עם הבנקים, אין לקיבוץ חוב לבנקים והוסרו השיעבודים על נכסי הקיבוץ. רמת הפנסיה לחברים עומדת על 2600 ₪ מתוכה 1950 בקרן פנסיה והשאר מהתקציב השוטף. הכנסות הקיבוץ הן מאירוח כפרי, מוסך, קומפוסט, הובלה, חקלאות מטעים, לול, גד”ש, רפת חלב, ועבודת חברים.

רשת ביטחון ניתנת לאוכלוסייה החלשה חלקה חברים וחלקה תלויים בחבר. התקשרות עם חברת "מצפן" להנעת התהליך של השיוך והצמיחה הדמוגראפית. ההכנסה מהשכרת הדירות ממנת את הבית הסיעודי.

 

בואו בנים
 

בדיון על המצב החברתי הגדירו זאת מספר חברים כ"קשה ביותר", ומתאפיין בחוסר פרגון הדדי בין החברים, אותו מנסה ההנהגה לשנות על ידי הגדלת הפעילות החברתית המשותפת. ניב ליש (כנרת), מנהל קהילה, אמר כי במסדה קהילה קטנה יחסית, שעברה 15 שנים קשות. כיום מורגשת הקלה לאחר שנות משבר קשה, וניכר רצון לפרוץ למציאות חדשה ואיכותית. מבקש להיעזר בתנועה לבחינה מחודשת של סווג הבית הסיעודי.

 

יגאל חן ציין כי כל עוד אין ביטחון סוציאלי מלא לוותיקים, שמשמעותו פנסיה צבורה לכל חבר בגובה הפנסיה מתקנות הסיווג, אסור לוותר על המס הפרוגרסיבי. בלי פתרון בעיות העבר אין אפשרות לצאת קדימה לעתיד חדש וטוב יותר. "בלי מס פרוגרסיבי ייעלם הקיבוץ".

 

אבי אהרונסון, מנהל מחלקת החינוך התנועתית, הדגיש חשיבותו של חוסן קהילתי. קהילה מתגבשת סביב מערכת חינוך ותרבות. מס האיזון חשוב למימון שתי מערכות אלו בנוסף היותו מכשיר לצמצום פערים.

 

עומרי כנען, מנהל אגף רכזים - מלווי קיבוצים, ציין כי הדגשים שנותנת ההנהגה במסדה נכונים, וניכר שינוי חברתי וכלכלי, כמו גם רשת הביטחון הניתנת לפנסיונרים, גם בהשוואה לקיבוצים אחרים שמצבם טוב יותר. חשוב לעשות כל צעד אפשרי על מנת לקלוט אוכלוסייה חדשה.

 
בדרך הנכונה

 

ולוולה סיכם: התנועה עברה 20 שנות משבר. עזבו 20 – 30 אלף בנים וחברים. בשנים האחרונות ניכר מפנה והתאוששות - מעבר לצמיחה כלכלית ודמוגראפית. המצב במסדה שונה משמעותית מזה של שנות המשבר הגדול שהחל בראשית שנות ה-90. לאור הניסיון בבניית שכונות קהילתיות והבעיות שהתגלו עם הזמן, המלצת התנועה היא לתת עדיפות לקליטה לחברות מלאה בתחום ה"קו הכחול". שימת דגש בזמן הקליטה להרחבה על יצירת יחסי גומלין בתחום החברתי, מערכת החינוך, מוניציפאלי ופיתוח תשתיות. המטה לצמיחה לדמוגרפית זמין לשירות הקיבוץ, כמו גם מחלקת בריאות ורווחה, לטובת סיוע לבית הסיעוד.

בנושא הפנסיה - המלצת התנועה, הדגיש, היא לתת קצבה בכסף "אמיתי", ולא להסתמך על מתן שירותים בשווה כסף - "בעין". הוא הזהיר מהמצב הדמוגראפי, המחמיר ללא קליטת חברים חדשים, וציין כי קיטון מספר החברים והגדלת מספר התושבים מסכן את קיום האגודה השיתופית קיבוץ.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים